Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

SIG
No such droplet: LEPTON_SearchBox

Verwelkomingsvideo en Nuwe lidmate

Nuwe Lidmate

Hartlik welkom by Durbanville Gemeente! Mag u verblyf hier tot seën wees van ons gemeente en tot eer van die Here. Ons nooi u uit om in te skakel by ons gemeente se aktiwiteite en so deel te word van die gemeente. 

Maak gerus kontak met die Kerkkantoor by 021 9756370 / admin@durbanvillegemeente.co.za, indien u ‘n nuwe lidmaat is sodat u attestate van die vorige Gemeente aangevra kan word. Sodra u attestate ontvang is, sal dit in ons weeklikse afkondigings geplaas word. Een van ons leraars sal u ook kontak om by u te kom besoek aflê. Indien u enige navrae het, kontak gerus die kerkkantoor.

Kyk gerus na hierdie video en leer meer oor wie ons is en wat ons doen.