Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Verwelkomingsvideo en Nuwe lidmate

Nuwe Lidmate

Hartlik welkom by Durbanville Gemeente!  Mag u verblyf hier tot seën wees van ons gemeente en tot eer van die Here.  Ons nooi u uit om in te skakel by ons gemeente se aktiwiteite en so deel te word van die gemeente.  Nuwe Intrekkerspakette is elke Sondag in die portale beskikbaar neem gerus een.  U kan dit rustig tuis deurgaan en invul en by die kerkkantoor inhandig OF u kan die nuwe lidmate vorm invul wat op ons webblad beskikbaar is en dit terugstuur aan admin@durbanvillegemeente.co.za.  Die Kerkkantoorpersoneel sal met u kontak maak en u besonderhede op ons lidmate register plaas en ook u attestate aanvra vanaf u vorige gemeente.  Sodra u attestate ontvang is, sal dit in ons weeklikse afkondigings geplaas word. Een van ons leraars sal u ook kontak om by u te kom besoek aflê. Indien u enige navrae het, kontak gerus die kerkkantoor.

Kyk gerus na hierdie video en leer meer oor wie ons is en wat ons doen.