Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Skakels

Vrydagnuus

Kliek hier om in te skryf vir VrydagNuus en ontvang hoopvolle kerknuus en inligting vanuit die hele Wes- en Suid Kaap.

Kerkbode

http://kerkbode.christians.co.za

Badisa

http://www.badisa.org.za/

MES

http://www.mes.org.za/

Sinode Nuus

http://lig.bybelmedia.org.za/

Kliek hier vir die brief oor die NG Kerk en grondhervorming.

Kliek hier om 'n Verklaring van die Moderamen van die NG Kerk oor gelowiges se roeping in Suid-Afrika te lees.

BARMHARTIGHEIDSMAAND

AKTUELE SAKE

Uit die moderamen