Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Preke

Lees preke

Kliek hier vir nog preke om te lees.

Kyk preek videos op YouTube

Kliek hier om al die preek videos te sien op Durbanville Gemeente se YouTube kanaal.

Luister na preke

Kliek hier om die Audio Files Argief te sien.