Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

31 Desember 2018 Oujaarsdiens Dr Tinus van Zyl

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Jan 02 2019
Lees preke >>

Oujaarsdiens

31 Desember 2018

Votum:           Here, U het my al gesien toe ek nog ongebore was,

al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.

Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal!

As ek hulle sou wou opnoem – hulle is meer as wat daar sand is,

en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Amen.

Seëngroet      Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees.

Lied 509: 1, 2, 4         Op berge en in dale

Neem ‘n voëlvlug oor jou jaar:

Probeer om rustig deur 2018 te dink. Gaan maand vir maand deur die jaar, van Januarie tot Desember. Watter mense, plekke en gebeure kom in jou gedagtes op? Moenie stilstaan by enige mens, plek of gebeurtenis nie. Jy gaan later kans kry om stil te staan by spesifieke oomblikke in die jaar. Probeer nou net eers ‘n geheelprentjie van die jaar kry. Wat het alles in 2018 in jou lewe gebeur?

Psalm 139:1-3

Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.

Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit,

U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom.

Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit,

U is met al my paaie goed bekend.

Waarvoor wil jy vir God dankie sê?

Dink aan die mense, plekke en gebeure wat by jou opgekom het soos wat jy deur die jaar gedink het. Vir wie en vir wat wil jy vir God dankie sê? Gebruik nou die geleentheid om God te bedank vir al die liefde en genade wat jy in 2018 beleef het.

Psalm 139:4-6

Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees.

U omsluit my van alle kante, U neem my in besit.

Dié wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip.

Deur watter swaar tye het jy gegaan?

Wat was die moeilike en swaar tye in die jaar? Dit is belangrik om ook die slegte tye in herinnering te roep, want as daar weer swaar tye in die toekoms kom, kan ons onthou hoe God ons al in die verlede gedra het.

Gaan in jou gedagtes deur die moeilike tye van die jaar. Kan jy dink dat God ook in daardie tye by jou was? Waarin sien jy God se teenwoordigheid raak?

Psalm 139:7-10

Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug?

Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom?

Klim ek op na die hemel, is U daar, gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar.

Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste,

ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas.

Watter sondes wil jy bely?

Ons weet ons dien ‘n genadige God wat al ons sondes vergewe. Maar somtyds is ons lewens so gejaagd en besig, dat ons nie die tyd neem om na te dink oor ons sondes en om dit voor die Here te bely nie. Die gevolg is dat daar dinge in ons agterkop is wat ons pla, of laste wat op ons skouers lê, maar ons besef nie wat dit is nie.

Somtyds moet ons ook onsself kans gee om waarlik hartseer te word in berou. Ons weet dalk in ons koppe dat God ons vergewe, maar ons het nog nie vir onsself ‘n kans gegee om te huil oor die seer wat ons in harte skuil nie.

Gebruik nou die geleentheid om al jou sonde, berou en spyt voor die Here uit te stort in gebed. 

 Psalm 139:11-12

 Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek,

of die lig rondom my om in nag te verander,

maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie

en die nag so lig soos die dag,

duisternis so goed soos lig.

Praat met God oor jou en jou familie se fisiese gesondheid

Wat het in hierdie jaar met jou en jou familie se fisiese gesondheid gebeur? Wil jy vir God dankie sê vir goeie gesondheid? Wil jy vir die Here loof vir herstel? Wil jy bid vir genesing? Het jy mediese bekommernisse of onsekerhede wat jy aan die Here wil opdra?

Psalm 139:13-15

 U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder.

Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep.

Wat U gedoen het, vervul my met verwondering.

Dit weet ek seker: geen been van my was vir U verborge

toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie,

toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot.

Praat met God oor die verloop van die lewe

Op watter maniere is jy bewus van die jare wat aanstap? Watter effek het ouderdom op jou? Wat sien jy raak in jou familielede, van kindertjies tot bejaardes, soos hulle ouer word? Het jy in hierdie jaar iemand aan die dood afgestaan? Watter dinge word belangriker vir jou soos wat jy ouer word?

Psalm 139:16-18

U het my al gesien toe ek nog ongebore was,

al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.

Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal!

As ek hulle sou wou opnoem – hulle is meer as wat daar sand is,

en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê.

Gebroke verhoudings

Is daar enige gebroke verhoudings in jou lewe? Mense met wie jy nie oor die weg kom nie? Watter konflik het jy in hierdie jaar met ander mense beleef? Dalk in jou eie familie? Of by die werk? Koester jy enige wraakgedagtes? Of sukkel jy met haat teenoor groepe mense of leiersfigure?

Bring al hierdie emosies van haat, vyandskap of onvergewensgesindheid na God toe in gebed. Wees eerlik oor hoe jy regtig voel oor hierdie mense, so eerlik soos Dawid in Psalm 139 is.

Vra vir God om jou hiervan te bevry en te verlos. Vra die Heilige Gees om jou te help om te kan vergewe, om te kan versoen en om vrede te maak.

Psalm 139:19-22

 As U tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God!

Gaan weg van my af, julle moordenaars!

Dit is hulle wat bose planne teen U smee, wat so vals teen U optree.

Moet ek u haters dan nie haat nie, Here,

moet ek nie 'n weersin hê in mense wat teen U in opstand is nie?

Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande.

Bid vir die jaar wat voorlê

Wat wil jy vir God vra vir die jaar wat voorlê? Waar het jy God se wysheid, onderskeiding en leiding nodig? Waar het jy God se hulp en krag nodig? Waar het jy God se bemoediging, troos en nabyheid nodig? Waar het jy God se skeppende kreatiwiteit en inspirasie nodig? Waar het jy God se bevryding en verlossing nodig?

Maak al jou begeertes met gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

Psalm 139:23-24

 Deurgrond my, o God, deurgrond my hart,

ondersoek my, sien tog my onrus raak.

Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie

en lei my op die beproefde pad!

Video:             A celebration of grace

Lied 512:1-3   Nader, my God, by U

Nagmaalgebed

V:         God, ons Vader, dankie dat U ons so baie liefhet. Dankie Vader, dat U die heelal, die aarde en ook vir ons gemaak het. Dankie Vader dat U ons uitgekies om u kinders te wees. Dankie Vader, dat U u Seun, Jesus, uit liefde vir ons gestuur het. Ons almal bid:

G:        Dankie Vader!

V:        Jesus, U is die Here oor hemel en aarde en ook oor ons lewe. U is ons Koning.

Dankie Jesus, dat U u lewe vir ons, sondige mense, afgelê het en dat U ons nooi na die nagmaaltafel, sodat ons deel kan wees van u liggaam, die kerk. Ons almal bid:

G:        Jesus is die Here!

V:         Heilige Gees, kom vul en vernuwe ons. Heilige Gees, kom gee ons geloof in God, hoop vir die wêreld en liefde vir mekaar. Kom Heilige Gees, en help ons om daagliks te bid en te werk vir die koms van God se nuwe wêreld. Ons almal bid:

G:        Kom Heilige Gees!

V:        Terwyl ons op pad is na die nuwe aarde, bid ons saam:

G:        Ons Vader wat in die hemel is,

laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied,

soos in die hemel, so ook op die aarde.

Gee ons vandag ons daaglikse brood;

en vergeef ons ons oortredings

soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;

En laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die bose.

Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid

tot in ewigheid. Amen.

Sondebelydenis

V:        Genadige God, ons het teen U gesondig in denke, woorde en dade

            deur dit wat ons gedoen het en wat ons ongedaan gelaat het.

            Ons het U nie met ons hele hart liefgehad nie.

            Ons het nie ons naaste soos onsself liefgehad nie.                                    

Ontferm U oor ons en vergewe ons, vernuwe ons en lei ons,

sodat ons mag verheug in u wil en u weg kan volg tot die eer van u Naam.

V:        Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem,

G:        wees ons genadig.

V:        Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem,

G:        ontferm U oor ons

V:        Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem,

G:        gee ons vrede.

Nagmaal

Geloofsbelydenis

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is

en ter helle neergedaal het;

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel

en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,

van waar Hy sal kom om te oordeel

dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees. 

Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,

die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ‘n ewige lewe. Amen.

Lied 266         Ons Vader wat woon in die hemel

Seën:              Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak.

Die Here is langs jou om jou in Sy arms toe te vou.

Die Here is agter jou om die aanvalle van die vyand af te weer.

Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val.

Die Here is rondom jou om jou te beskerm.

Die Here is bokant jou om jou te seën.

Die Here is binne jou om jou te lei na Sy wil.

So is die genade van die Here Jesus Christus,

die liefde van God die Vader,

en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou,

nou en vir altyd.

Amen, amen, amen

Last changed: Jan 02 2019 at 11:43 AM

Back