Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

29 Julie 2018 Ds André Agenbag Familiediens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Jul 31 2018
Lees preke >>

29 Julie 2018                                                                         Durbanville Gemeente: Familiediens

Psalm 2

Dit gaan goed met almal wat by Hom skuiling soek

Inleidend: Die Spieël en Die Psalms

Spieël:             Ons kyk hoe ons lyk: Mense gebruik ‘n spieël om te grimeer, hare te kam of te skeer. Om te kyk vir ‘n nuwe plooi of ‘n moesie.

Psalms:           Waar ons in spieël kyk om te sien hoe ons lyk, kyk ons in die Psalms om uit te vind wie ons is.

Die Psalms maak ons bewus van ons hartseer, sonde en vreugde. Ons gebruik die Psalms om ons voor God te stel – so eerlik en deeglik as moontlik.

 • Ons kyk in ‘n spieël om te sien hoe ons lyk.
 • Ons kyk in die Psalms om te sien wie ons is.

Die Psalms is poësie en gebed

Die Psalms is ALTYD poësie en gebed. Wie die Psalms wil lees, geniet en daaruit groei, moet dít altyd in gedagte hou.

Poësie:

In my eerste Afrikaans-Nederlandse klas op Universiteit het Professor Humphrey Durandt Psalm 1 met ons behandel as ‘n voorbeeld van wat poësie regtig is. Poësie is taal wat met groot intensiteit en digtheid gebruik word.  Dit is taal wat nie bloot as versiering gebruik word nie. Nee, digters leer ons om raak te sien omdat ons oë begin verstar het omdat ons soveel staar sonder om regtig te sien. Digters leer ons om regtig te luister, met gespitste ore, omdat ons te veel geraas en geklets hoor. Poësie trek ons in tot by die kern, die hart van ons bestaan – dít wat regtig saakmaak.

Gebed:

Gebed is die taal wat ons gebruik in verband met God. Deur gebed gee ons uitdrukking aan wat ons ervaar, maar in die teenwoordigheid van God. Deur gebed gee ons uitdrukking aan wat ons graag of ten diepste wil hê, maar voor en in die teenwoordigheid van God. Gebed vereis dat ons God ontmoet, met God te make kry, met God praat en nie bloot van  God praat nie. Gebed konfronteer ons as’t ware met God. Deur gebed reageer ons op wie God is en wat God doen.

Gebed is om aandag te gee aan God – om te reageer op God

Ons lewens is so gejaagd en daar is soveel afleiding, dat ons meer as dikwels meer aan ander dinge aandag gee, as aan God. Psalms 1 en 2 is nie soseer gebede nie; maar eerder die voorbereiding tot gebed. Dit wil ons leer dat die bedding waarin ons gebedplantjies of bome geplant is, is om aandag te gee aan God. Om te reageer op God. Om ons diepste aandag nie te laat aflei, verdeel en versplinter deur die gejaagde en angstige roepstemme van die wêreld nie; maar deur die rustige, dieptes van God. Die samestelling van die Psalmbundel is alreeds ‘n aanduiding van die feit dat die Psalms gebede is wat reageer op God altyd die eerste woord het – God wat met ons praat. 

Die Psalmbundel is onderverdeel in vyf boeke

Boek I -           Psalms 1-41

Boek II -          Psalms 42-72

Boek III -         Psalms 73-89

Boek IV -         Psalms 90-106

Boek V -          Psalms 107-150

Maar daar is ook ‘n ander, bekende Bybelboek wat onderverdeel is in vyf boeke: Die Wet van die Here wat die eerste vyf boeke van die Hebreeuse Bybel (Ou Testament) uitmaak.

Die Wet onderverdeel in vyf boeke

Boek I -           Genesis

Boek II -          Eksodus

Boek III -         Levitikus

Boek IV -         Numeri

Boek V -          Deuteronomium

So, hoe hou die Psalmbundel en die Wet, met onderskeidelik vyf boeke elk, met mekaar verband?

Twee hande met vyf vingers elk wat ineengevleg is: Die Wet en die Psalms

Deur die Wet / die Woord praat God met ons. Deur die Psalms antwoord ons. Praat ons met God. Gebed is dus altyd die TWEEDE woord. Gebed is om te antwoord op God. God PRAAT met ons deur die Wet en deur die Woord. Ons ANTWOORD deur gebed. God neem die inisiatief. Die begin van gebed is dus om te luister en om aandag te gee aan God. En DAN is gebed ons antwoord of respons op God. ‘n Mens sou die Wet en die Woord kon aanvul met die natuur, mense en gebeurtenisse as maniere waarop God met ons praat. Maar dit verg van ons om aandag te gee aan God en dit waarmee God besig is. Om geloofsonderskeiding aan die dag te lê ... sodat ons met ons lewens en deur gebed kan antwoord op God.

Samehang van Psalms 1 en 2

Psalm 1:

 • Begin Vers 1: Dit gaan goed (Esher: geseënd)
  • met die mens wat NIE ..
   • hulle lewens en ore uitleen aan mense wat goddeloos is
   • met hulle beloftes van bevrediging en vervulling nie;
  • (want dis oppervlakkige, onmiddellike en kort termyn bevrediging)
 • Wending Vers 2: MAAR wat in die woord van die Here hulle vreugde vind
  • (Hagah: Bedink, bepeins, mediteer, prewelende gebed)
 • Resultaat #1 Vers 3: Hy is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie.
 • Resultaat #2 Vers 4: So is die godeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word.
 • Einde: Bonus verwoesting: Die pad van die goddeloses lei tot ondergang

Psalm 2:

 • Begin: Vers 1: Waarom is daar onrus onder die volke,

waarom smee die nasies planne

 • (Hagah: Bedink, bepeins, mediteer, prewelende gebed)
 • Bonus Negatief: ... en dit is tevergeefs
 • (nietig, niks, sinneloos, dit beteken niks, dis niks werd nie – belaglik)
 • Wending: Verse 4-6:

(4) Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit, die Here spot met hulle

(5) Hy spreek hulle aan in sy toorn, in sy gramskap jaag Hy hulle op loop:

(6) “Dit is Ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg.”

                                   Verse 7-9:

(7) Ek wil vertel wat die Here aangekondig het.

                        Hy het vir my gesê: Jy is my seun, van vandaf af is Ek jou Vader.

 • Resultaat #1:

(8) Vra My, en Ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting.

(9) Jy sal hulle verpletter met jou ystersepter, hulle flenters slaan soos ‘n kleipot.

 • Resultaat #2: Verse 10-12a:

(10) Wees dan nou gewaarsku, konings, wees gewaarsku, regeerders van die aarde!

(11) Julle moet die Here met ontsag dien, Hom met vrees en bewing toejuig

{LW: Die Here; nie die koning in die eerste plek nie. Die HERE is Koning}

(12) en Hom onderdanig wees, sodat Hy nie toornig word en julle op die pad omkom nie, want sy toorn ontvlam gou.

 • Einde: Bonus verwoesting: Dien die Here met ontsag (konings, regeerders) sodat julle nie op julle pad omkom nie.
 • Geseënd (Esher) / dit gaan goed met almal wat by Hom skuiling soek.

 

Last changed: Jul 31 2018 at 10:57 AM

Back