Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

29 Julie 2018 Dr Tinus van Zyl Klassieke Diens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Jul 30 2018
Lees preke >>

Klassieke diens: Nagmaal

29 Julie 2018

Psalm 2

Skriflesing:    Psalm 2

Bid vir regering

Die Psalms leer ons om te bid. En Psalm 2 herinner ons dat ons nie net vir onsself kan bid, maar dat ons ook vir ons land en die regering moet bid.

Hoekom? Om te lag!

Hoekom moet ons bid vir die regering? Sodat ons meer kan lag! Sodat ons kan lag vir die presidente van die aarde, wat dink hulle is so magtig en belangrik, sodat ons kan lag vir die leiers van hierdie wêreld, wat dink hulle is so slim en invloedryk, sodat ons kan lag vir die mense van vandag, wat so beïndruk word deur aardse leiers se mag, krag en sukses, en sodat ons kan lag vir onsself, wat so vinnig ontsteld word oor dit alles.

Psalm 37

1 Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie,

2 want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer.

7 Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. 8 Moenie kwaad word nie, laat staan die woede, moet jou nie ontstel nie: dit bring net ellende.

13 Die Here lag vir die goddeloses, want Hy sien hulle dag kom.

14 Die goddeloses trek die swaard en span die boog om die hulpelose en die arme dood te maak, om dié wat die regte pad loop, te vermoor.

15 Die goddeloses se swaarde sal hulle eie harte tref en hulle boë sal stukkend gebreek word.

16 Die bietjie van die regverdige is beter as die rykdom van talle goddeloses,

17 want die mag van die goddeloses sal verbreek word,

maar die Here sal die hulp wees van die regverdiges.

Koninkryksperspektief

Die Psalms gee vir ons ‘n ander perspektief op die politieke situasies van ons land en die wêreld. Die Psalms gee vir ons ‘n koninkryksperspektief. Die Psalms verplaas ons vir ‘n oomblik vanuit ons posisie hieronder op die aarde na God se posisie in die hemel.

Hier onder

Hier waar ons magteloos voel terwyl ons opkyk na die presidente van die aarde en sien hoe hulle hulle mag misbruik om nog meer mag te bekom. Hier waar ons onsteld raak terwyl ons sien hoe slim CEO’s van globale maatskappye hulle finansiële vernuf misbruik om al hoe ryker te word.

Daar bo

En dan, vir ‘n oomblik, verplaas die Psalms ons van ons plek hier onder op die aarde, na God se troon in die hemel, vanwaar God regeer oor hemel en aarde. En dan, ewe skielik, lyk hierdie presidente en CEO’s belaglik. Hierdie mense wat dink hulle is so magtig en invloedryk, wat dink hulle is so belangrik, lyk ewe skielik lagwekkend.

Ewigheidsperspektief

Die Psalms gee vir ons ‘n ewigheidsperspektief. Vanuit ons perspektief, as mense wat minder as ‘n 100 jaar leef, lyk dit asof ‘n land soos Amerika ‘n magtige land is, vanweë hulle finansiële vooruitgang, militêre mag en kulturele invloed die afgelope 70-100 jaar.

Lanklewende state

Maar Amerika bestaan maar 242 jaar. Die langste ononderbroke state bestaan al baie langer as dit. Turkye bestaan 714 jaar. Skotland bestaan 859 jaar. Noorweë bestaan 1068 jaar. Antieke Rome het 1229 jaar bestaan. Swede bestaan 1358 jaar. Japan bestaan 2673 jaar en Ethiopië 2916 jaar as ononderbroke state.

Groot state

En ook in grootte, is ‘n land soos Amerika relatief klein. Teenoor byvoorbeeld die Britse koninkryk wat in 1938 22% van die aarde se landmassa besit het en oor 20% van die aarde se mense regeer het, of die Mongolese ryk, wat in 1300 nC 16% van die aarde besit het en oor 25% van die wêreld se bevolking regeer het, of die Qing dinastie in China, wat in 1851 oor 35% van die wêreld se bevolking regeer het.

Nog relatief jonk en klein

Maar selfs hierdie indrukwekkende koninkryke, wat so lank bestaan het en oor so groot landmassa en oor so baie mense regeer het, is nog steeds ‘n spikkeltjie stof, as jy dit in die perspektief plaas van die aarde se miljoene jare van evolusie wat hierdie ryke voorafgegaan het, en hoe weglaatbaar klein die aarde is binne ons sonnestelsel, om nie eers te praat van die groter kosmos nie.

Video: Louis Giglio – if the earh were a golf ball 9:00 – 12:00 https://www.youtube.com/watch?v=D37UtbViKRw

Mier op strydwa

Dallas Willard het by een geleentheid gesê dat humor eintlik baie goed is om onsself in perspektief te plaas. So as hy agterkom dat hy te ingenome raak met homself, of dat hy homself te belangrik ag, dan verbeel hy hom hy is ‘n klein mier – ‘n mier wat agter op ‘n groot koets sit, ‘n koets wat getrek word deur perde, en soos die koets ‘n klomp stofwolke opskop, dink die mier by homself: Wow, kyk net hoe baie stof maak ek.

Humor as wapen

Humor is ‘n belangrike wapen, waarmee profete deur die geskiedenis die konings van die aarde gekritiseer het.

Hofnar

In derde eeu in China het die hofnar, Yu Sze, die koning só gespot oor sy belaglike idee om die Groot Muur van China te verf, dat die koning laterhand vir homself begin lag het en die idee laat vaar het. Dit het waarskynlike duisende lewens gered, aangesien baie mense reeds dood is in die bou van die Groot Muur.

Toneelstukke en spotprente

So ook het satiriese toneelstukke al baie konings gespot en spotprente in koerante vele presidente en minsiters met humor op hulle plek gesit.

Psalm 2 op Paassondag

In die kerkgeskiedenis is Psalm 2 dikwels gelees op Paassondag, omdat Christene bely dat Jesus Christus die Gesalfde van God is, die koning vir wie God sê: “Jy is my seun.” Maar dan, op Paassondag, is die erediens gewoonlik begin met ‘n grap. Ja, ‘n grap! Want terwyl die bose konings van die wêreld dink dat hulle Christus flenters geslaan het soos ‘n kleipot, het Christus uit die dood opgestaan en behaal Hy die finale oorwinning.

Grap is op die heersers

So die grap is op die bose heersers van hierdie wêreld, wat dink hulle vee hierdie koningtjie van die aarde af, maar uiteindelik sal hulle voor hierdie Koning moet buig en moet bely dat Hy die Koning van alle konings is, die Heer van alle heersers. “The joke is on you, evil emperors!” is die vreugdevolle boodskap van Paassondag.

Christus draai Psalm 2 op sy kop

En so draai Jesus, die ware Gesalfe, die Koning oor die hele aarde, Psalm 2 op sy kop. Want die konings van die aarde dink hulle is die seuns van God, hulle reken hulle is die gesalfdes van die Here, hulle dink hulle mag en krag is ‘n bewys dat hulle regeer met Goddelike sanksie, met God se goedkeuring. Hulle dink God is aan hulle kant.

Skok van Paasfees

En dan kom die skok van paasfees: die Een wat deur die konings van die aarde verbrysel word, die Een wat uit die satd uitgegooi word en buite die stad gekruisig word, die Een wat soos ‘n kleipot flenters geslaan word, juis Hy is die ware Koning, die ware Gesalfde van God, die ware Seun van God die Vader.

Soek koning tussen potskerwe

En daarom, as enige leier, enige CEO of president, vandag wil weet of God aan sy kant is, moet hy gaan kyk na die mense wat deur sy koninkryk soos kleipotte stukkend geslaan word, want dis waar Hy die ware Koning sal vind – tussen die mense wat vergeet en vernietig word deur liefdelose mag en gewelddadige rykdom.    

Soen die seun

Verse 10 en 11 waarsku die konings en regters van die aarde om verstandig te wees en die Here met ontsag en bewing te dien. En dan sê vers 12: “Soen sy seun, anders word Hy kwaad...”. Die ’53 vertaling sê: “Kus die seun, dat Hy nie toornig word nie...”

Lagwekkende beeld

Kommentare is onseker oor die oorsprong en betekenis van hierdie uitdrukking. In die konteks van Psalm 2, moes dit seker ‘n lagwekkende beeld gewees – die magtige koning van Assirië en die magtige koning van Egipte, kom soen die koning van Israel, ‘n patetiese klein volkie se magtelose koningtjie. Wat belaglike prentjie!

Judas

Maar my gedagtes spring na ‘n minder lagwekkende beeld. My gedagtes spring na Judas, wat vir Jesus verraai met ‘n soen, en Jesus wat vir sy dissipel vra: “Judas, lewer jy die Seun van die Mens oor met ‘n soen?”

Vra myself af

En ek vra myself af: Ja, dis lekker om ‘n vinger te wys na al die magtige presidente en die ryk CEO’s en vir hulle te sê: Julle maak ‘n fout as julle dink God is aan julle kant! Julle maak ‘n fout as julle dink julle is die gesalfdes van God! Maar tot watter mate verraai ek nie ook my Here met ‘n soen nie?

Wat doen ek?

Wanneer ek die bietjie mag en invloed tot my beskikking msibruik om eie lewe te verbeter, eerder as om dit gebruik om die magteloses te dien en te help? Wanneer ek my bietjie welvaart en voorregte misbruik om my eie lewe gemakliker te maak, eerder as om dit te gebruik om dié wat niks het nie by te staan en te versorg? Is ék dan die een wat my Here verraai met ‘n soen nie?

Skuil by die Here

Psalm 2 eindig waar Psalm 1 begin het. Psalm 1 begin met : “Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddelose mense volg nie.” Psalm 2 eindig met: “Gelukkig is almal wat by die Here skuiling soek.” Dit is ook hoe Psalm 37 eindig: “Die Here help [die regverdiges] en bevry hulle. Hy bevry hulle van die goddelose mense en verlos hulle, want hulle skuil by Hom.”

Regverdige en goddelose

Wat onderskei die regverdige van die goddelose? Ons kan nie sê die goeie dade van die regverdige en die slegte dade van die goddelose onderskei hulle van mekaar nie. Want selfs die mees regverdige persoon is nie sonder sonde nie, en beste mens is ook instaat tot die slegste dade.

Koning Dawid

Neem koning Dawid is voorbeeld – die man na God se hart, die hoogtepunt van Israel se koningshuis, soveel so dat Israel se koningshuis na koning Dawid vernoem is en vir toekomstige nageslagte bekendgestaan het as die koninghuis van Dawid.

Koning Dawid wat ‘n man laat vermoor omdat hy sy vrou swanger gemaak het. Kan ons hom ‘n regverdige noem?

Erken hy is nie God nie

Dit wat die regverdige van die goddelose onderskei, is die feit dat die regverdige erken dat hy nie God is nie, dat hy nie die ware koning, die ware gesalfde van God is nie.

Alle mag word ontleen

Die regverdige erken dat enige mag of gesag wat ons op aarde het, enige invloed of beheer wat ons oor mense uitoefen, enige welvaart of voorspoed wat ons op hierdie aarde geniet, word ontleen van die Koning van hemel en aarde, wat alle mag en gesag het, wat oor alles en almal regeer, en aan Wie alles op hierdie aarde behoort.

Almal sal moet buig

Aan hierdie God, aan hierdie Koning bo alle konings, hierdie Here van here, sal elke koning, elke president en CEO, en ook en jy, moet rekenskap doen van wat ons op hierdie aarde gemaak het met die mag, invloed en rykdom wat ons tot ons beskikking gehad het.

Skuil by die ware Koning

En as jy weet dat jy sal moet rekenskap gee aan die Koning oor hemel en aarde, dan is daar maar net een plek waar jy veilig kan skuil, sodat jy nie vernietig word nie, en dit is om by die Koning Self te skuil.

Bid vir leiers

En dit is hoekom dit ook so belangrik is dat ons sal bid vir die leiers van ons land: die president en die ministers, die regters en magistrate, die hoofde van maatskappye en banke, want daar is geweldig baie aan hulle toevertrou waarvoor hulle voor die Koning van alle konings sal moet rekenskap gee.  

Sal jy wil rekenskap gee?

Eerder as om te staan en te kritiseer moet ons in gebed vir hulle intree, want as ons baie eerlik is, weet ek nie of daar iemand in hierdie gebou is wat graag in daardie leiers se posisie sal wil wees en voor die Konings van konings sal wil rekenskap gee vir daardie verantwoordlikheid nie.

Mag die Here genadig wees

Mag die Here ons genadig wees, sodat ons nie ontsteld sal raak oor skelm besigheidsmanne en korrupte leiers nie, maar hulle in gebed sal opdra aan die Koning van alle konings, voor Wie elke knie moet buig, en in Wie ons ons vreugde kan vind, sodat ons weer kan lag! Amen. 

 

Last changed: Jul 30 2018 at 11:18 AM

Back