Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

28 Januarie 2018 Ds. André van Wyk Afskeidspreek

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Jan 29 2018
Lees preke >>

VERBIND AAN MEKAAR                                  28/01/2018                                            Durbanville

Vriende, wat ‘n voorreg was dit nie vir my om die afgelope 15½ jaar hier in Durbanville Gemeente te kon bedien nie. Ek wil sommer begin deur te sê: “Dankie.” Dankie vir elkeen van julle wat ‘n aandeel in my lewe, my bediening hier gehad het. Dankie vir die lekker saam kuierfeeste hou, die kollegaskap, die getuienisaksies, besoeke, gebede, ondersteuning, omgee. Vir my en vir my gesin. Durbanville Gemeente sal altyd ‘n spesiale plek in ons harte hê.

So waaroor preek ‘n dominee na 15 jaar wanneer hy afskeid neem van ‘n gemeente? Tinus het my laat weet dat jul ‘n kort reeks doen en dat vandag se teks uit Kolossense 3 kom. En toe ek dit lees, toe weet ek dat ek ook hierin vind wat in my hart lewe vir hierdie gemeente. Kom ons lees dit saam.

Kol.3:12-21

Jesus het nie aarde toe gekom en ‘n boek geskryf nie. Hy het nie ‘n nuwe leerstelling kom aankondig nie. Hy het ‘n geloofsgemeenskap kom stig. Hy het ‘n pad met ‘n groepie volgelinge gestap en hulle geleer hoe om saam met mekaar te leef in liefde. Hy het hulle geleer oor God se plan vir Sy mense. Oor hoe hulle moet lewe. En wat die doel is van hul lewe hier op aarde – die uitbou van God se koninkryk. En Hy het hulle daarvoor toegerus. Daarom die heeltyd die opdrag – wees as geloofsgemeenskap my getuies.

Die kerk is nie ‘n klub nie vriende. Jou maandelikse dankoffer is nie jou lidmaatskapfooi nie. Die dominees, personeel en kerkraad is nie in die eerste plek die werknemers of agente van die klub nie. Dit gaan nie in die eerste plek hier oor dienslewering aan die lede nie. Ek moenie lidmaat wees van die gemeente wees net om sekere ‘dienste’  - preke, huisbesoek, siekbesoek, troues en begrafnisse - te ontvang nie. Dit gaan oor die koninkryk van God. Die kerk is ‘n geloofsgemeenskap. Die uitverkore volk van God. Elkeen wat daarvan deel is het sy eie rol en doel. Elkeen het sy of haar eie gawes soos ontvang van God en moet dit uitleef saam met die ander gelowiges sodat die kerk God se getuie kan wees in die wêreld.  Julle is, omdat julle aan Christus verbind is, verbind aan mekaar!

Ons teks vanoggend begin sê dat ons God se uitverkore volk is en dat Hy ons liefhet. Dis die beginpunt. Vanuit God se liefde vir ons kan ons anders lewe – eerstens met mekaar binne die geloofsgemeenskap, en dan as geloofsgemeenskap diensbaar in die wêreld.

Jesus se woorde in Johannes 13:34-35 bly by my vashaak:

“Ek gee julle ‘n nuwe gebod: Julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.” 

Die opdrag van LIEFDE is mooi “ge-ringfence”. Nie liefde soos ek wil, wanneer ek wil en vir wie ek wil nie. Soos Jesus ons liefhet, moet ons mekaar liefhê. Onvoorwaardelik. Onselfsugtig. In oorgawe. Met eie prysgawe. Dis die opdrag. En Jesus se liefde bly die maatstaf.

En hoe spel Paulus hierdie liefde practise uit?

 • Meelewend en goedgesind: Saam in diens van God se nuwe wêreld.  Ons het mekaar nodig. Ons besef dit dalk net nie altyd nie. In my eerste 3 weke by Jan Kriel het ek nou iets hiervan besef. Daardie kinders WEET hul kan nie alleen nie. Hul het mekaar, die onderwyser en terapeute nodig. En dan KAN hulle matriek maak. Al hoe ons eenheid in die kerk gaan kry en leer om saam ‘n verskil te maak, is as ons mekaar beter ken en verstaan dat ons verskillend is, maar steeds mekaar nodig het.  Daarom moet ons moeite maak om by mekaar uit te kom en dan met ‘n gesindheid van “goedgesind wees”

Durbanville Gemeente:  Wees meelewend en goedgesind.

 • Nederig en Sagmoedig: Op heelwat plekke in die Bybel word Christene opgeroep om nederig en sagmoedig te wees.  Maar in ons individualistiese, harde samelewing word hierdie eienskappe uitgewys as sag en ruggraatloos.  Mense moet opstaan vir hul sogenaamde regte.  Veg vir wat joune is.  Nederigheid is ‘n Christelike deug en baie nodig binne die kerk, juis omdat die kerk ‘n uiters diverse groep mense is. Hoogmoed daarteenoor bring skeiding. Ons vs Hulle.        

Durbanville Gemeente:  Wees nederig en sagmoedig.

 • Verdraagsaamheid. Engels: “To put up with each other”.  Begin hier by ons in die gemeente.  Mense wat dinge anders doen as waaraan ons gewoond is of anders as wat ons daarvan hou – kleredrag, musiekbegeleiding.  Ook verdraagsaam met ander se foute, tekortkominge.  Verdraagsaam met sy/haar andersheid – 3:10-11.  Onderskeide wat ons tref tussen ons en ander is mensgemaak.  Dis nodig om verby die persoon en sy/haar andersheid te kyk en te sien hoe Christus deur daardie persoon werk.  Om te weet en te besef dat Jesus Christus ook vir daardie persoon gesterf het en hom/haar nie minder liefhet as vir jou nie – of anders gestel:  dat God jou nie meer liefhet as daardie persoon nie. Ons sukkel hiermee.

Durbanville Gemeente:  Wees verdraagsaam.

 • Geduld: Leer om geduldig met ander te wees wat anders is of goed anders doen as ons, want hulle moet ook maar geduldig wees met ons wat anders as hulle is.  As ons in so ‘n gees na hulle uitreik, kan ons verseker wees een van 2 dinge gaan gebeur:
 • Die Heilige Gees sal hulle stadigaan verander
 • Die Heilige Gees gaan jou/ons stadigaan verander

Durbanville Gemeente:  Wees geduldig met mekaar.

 • Vergewe mekaar

Durbanville Gemeente:  Vergewe mekaar

 • Liefde: 3:14  God se liefde, nie mense se liefde.  Onselfsugtig, selfopofferend

– 1 Kor.13.  En dis die wêreld daarbuite wat ons graag vir Jesus wil wen,wat eerste oplet as daar nie liefde tussen gelowiges is nie.            

Durbanville Gemeente:  Wees lief vir mekaar.

 • Vrede: Vrede wat Christus gee.  Fil:4:4-6                

Durbanville Gemeente:  Leef in vrede met mekaar

 • Dankbaarheid

Durbanville Gemeente:  Wees dankbaar!

 • Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom by julle bly Dissipels! Leer leef met Jesus!

“Ek gee julle ‘n nuwe gebod: Julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.” 

Dit is my gebed vir elke lidmaat van hierdie gemeente vir die pad vorentoe. Mag die uitlewing van Jesus se liefde al meer en meer in jou lewe en in die geloofsgemeenskap hier in Durbanville groei. Mag dit elkeen se fokus en strewe wees, want God se koninkryk breek deur waar mense, ons, mekaar anders liefhet - soos Jesus ons liefhet.

Mag die Here Jesus Christus wat regeer aan die regterhand van God, Durbanville Gemeente help en seën om Hom lief te hê, en vanuit Sy liefde mekaar en ons naaste lief te hê.

AMEN

Last changed: Jan 29 2018 at 10:18 AM

Back