Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

27 Oktober 2019 dr Tinus van Zyl Familiediens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Oct 28 2019
Lees preke >>

27 Oktober 2019

Familiediens: Nagmaal

Jeremia 29:1, 4-14

Agtergrond

Voor ons die skrifgedeelte uit Jeremia 29 gaan lees, wil ek ‘n bietjie agtergrond gee oor die teks.

Jeremia

Jeremia leef ongeveer 6 eeue voor Christus. Dit was ‘n stormagtige tyd, waarin daar aanmekaar oorlog gedreig het tussen al die volke en nasies rondom hulle. En Israel was vasgevang tussen twee groot nasies – die Egiptenare aan die een kant en die Babiloniërs aan die ander kant.

Dwaas

Jeremia het sy bes probeer om die volk te oortuig dat hulle nie hulleself dwaas moet hou en in opstand probeer kom teen hierdie groot wêreldmagte nie. Hulle moet eerder hulle God getrou dien, en hulleself onderwerp aan koning Nebukadnesar van Babel.

Wil nie luister

Maar die volk wou nie luister nie, want daar was profete en priesters wat vir hulle gesê het dat hulle God se spesiale volk is, dat God by hulle woon in die tempel in Jerusalem, en daarom sal God hulle beskerm teen enige nasie of koning. Hierdie vals profete en priesters het die volk aangehits om in opstand te kom teen die magtige Babiloniërs.

God het beskerm in verlede

En die geskiedenis was aan die vals profete se kant. Want bietjie meer as ‘n 100 jaar terug het die Assiriërs die Noordelike ryk ingeval en hulle n ballingskap weggevoer, maar die Suidelike ryk het niks oorgekom nie. God het ons beskerm, het die profete gesê!

God sal weer beskerm

En God sal ons weer beskerm, het die vals profete volgehou. God sal nooit toelaat dat Jersalem ingeval word nie, dat die koningshuis van Dawid en die tempel met die verbondsark in, enige iets oorkom nie.

Ondenkbare

En toe gebeur die ondenkbare. Koning Nebukadnesar val die land binne en voer al die leiers – die profete en priesters – weg in ballingskap, net Jeremia bly agter in Jerusalem. En die onmoontlike gebeur: die tempel, waarin God self woon, word vernietig.

Word waar

Jeremia se waarskuwings het waar geword. Die volk moes na hom geluister het, en nie na al die ander vals profete en priesters wat gesê dat God hulle sal beskerm nie.

Profete en pristers hou aan

Maar steeds hou die profete nie op met profeteer nie en die priesters bly leef in hulle godsdienstige waan. Daar ín Babel, ín ballingskap, hou die profete en priesters aan om te sê dat ás die volk net weer tot bekering kom en hulle na God toe terugdraai, dan sal God hulle weer bevry uit ballingskap, dan sal Israel weer in ere herstel word en God sal weer oor Israel regeer.

Wat sê Jeremia?

Maar wat sê ... Jeremia? Almal wag om te hoor wat Jeremia gaan sê. Want laas keer was al die ander profete en priesters verkeerd. Net Jeremia was reg. So, wat sê Jeremia?

‘n Brief!

En dan, op ‘n dag, kry die ballinge in Babel die goeie nuus: Daar het ‘n brief van Jeremia aangekom! ‘n Brief wat die profeet Jeremia self geskryf het! ‘n Brief wat al die pad van Jerusalem af gekom het! En in die brief is daar ‘n boodskap vir al die mense wat in ballingskap woon. Vol opgewondenheid moes die mense by hulleself gewonder het: “Wat gaan die profeet Jeremia vir ons sê?!”

Skriflesing:    Jeremia 29:1, 4-14

Gunsteling vers

Jeremia 29:11 is baie gelowiges se gunsteling versie in die hele Bybel: “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting!” Dit is ‘n wonderlike belofte wat God aan die volk Israel gegee het. Maar ons moet daardie belofte hoor in die konteks waarin Israel dit ontvang het.

God gaan julle nie bevry nie

Israel kry hierdie belofte van voorspoed in ‘n brief van die profeet Jeremia, wat vir die ballinge in Babel sê: “God gaan julle nie nou bevry uit Babel en terugbring na julle eie land en julle eie stad nie. God gaan eers oor sewentig jaar, wanneer julle waarskynlik al dood is, julle kinders en kleinkinders terugbring na Jerusalem.”

Hou op droom

“So, hou op om julle drome van ‘n terugkeer na Jersualem te droom. Hou op om terug te verlang na die verlede. God beveel julle om nou daar in Babel te bly. Bou vir julle huise daar in Babel en woon daarin. Lê vir julle tuine aan in Babel en eet die vrugte daarvan.”

Bly daar

Hierdie mense wat so dag en nag daarvan droom om terug te keer na hulle vaderland, na hulle eie land waar alles bekend is, waar almal soos hulle is, waar mense in hulle taal praat, waar mense hulle God aanbid, waar hulle eie koning oor hulle regeer – God beveel hierdie mense: “Trou, daar in Babel, en maak julle kinders groot, in Babel. Laat julle kinders in Babel trou en laat julle kleinkinders in Babel grootword.”

Wees goed vir Babel

God beveel hierdie mense om goed te wees vir Babel en om te bid dat dit goed sal gaan met die Babiloniërs. God beveel hulle: Bevorder die belange van Babel, want Babel se belange is ook julle belange. Babel se belange, is ook God se belange.

Toekoms is in Babel

Die toekoms, die verwagting, die voorspoed wat God vir die Israeliete beplan, is nie in Jerusalem nie, maar in Babel. En dit is nie ‘n toekoms en ‘n verwagting van voorspoed net vir die Israeliete nie, maar dit is ook ‘n toekoms en ‘n verwagting van voorspoed vir die Babiloniërs!

Wees waar jy is

En van die moeilikste dinge vir ons mense is om te wees waar ons is. So dikwels wil ons êrens anders wees as waar ons is. So dikwels leef ons in die verlede, verlang ons terug na die goeie ou dae. Ander kere sien ons uit na die toekoms, smag ons na nuwe vooruitsigte.

Fomo

Jongmense vandag, maar ook baie volwassenes, ly aan voortdurende FOMO – fear of missing out. As jy op Facebook of Instagram sien iemand doen iets lekker, wonder jy: Hoekom is ek nie genooi nie? Ek wens ek was daar. Dis moeilik om te wees, waar jy is.

Gras is groener

Die gras lyk altyd groener aan die ander kant van die draad. Vir Suid-Afrikaners lyk die lewe in Nieeu-Seeland idillies, terwyl die Suid-Afrikaners in Nieeu-Seeland terugverlang huis toe.

Lewensfases

Dieselfde geld ook van lewensfases. Jong volwassenes smag daarna om liefde te vind – iemand met wie hulle kan trou, terwyl ou getroudes met nostalgie kyk na die sorgelose vryheid van die jongmense.

Jong getroudes kan nie wag om kindertjies te kry nie, mense met klein kindertjies kan nie wag dat hulle kinders skool toe gaan nie, mense met skoolgaande kinders kan nie wag dat hulle kinders uit die huis uit is nie, en mense met ‘n leë huis verlang weer terug na babatjies.

Ons sukkel om te wees waar ons is.

Drome

En die rede hiervoor – die oorsaak van die probleem – is ons drome.

Om te droom

Om te kan droom – om jou verbeelding te kan gebruik – is ‘n wonderlike ding. Dit is een van die wonderlikste geskenke wat God vir die mensdom gegee het. Dit het nie altyd bestaan nie. Dit is ‘n vaardigheid wat met evolusie ontwikkel het en wat die afgelope 4000 jaar dramaties verbeter het.

Die wêreld kan anders wees

Die mensdom kan nou iets doen, wat vir diere ontmoontlik is, en wat selfs ‘n paar honderd jaar terug baie moeiliker vir mense was as wat dit vir ons vandag is. En dit is om jouself te verbeel dat die wêreld soos dit nou is, kan ook anders wees.

Super power

Om te droom oor die  moontlikheid dat hoe dinge nou is, nie noodwendig so hoef te wees nie, en dat dit kan verander, dit is ‘n amazing super power wat geen ander spesie op aarde het nie.

Dark force

Maar soos met enige super power, kom daar ook groot verantwoordelikheid, want jy kan jou super power vir goed of sleg aanwend. Soos Spiderman se oupa vir hom gesê het: With great power, comes great responsisbility. Of soos in Star Wars en Harry Potter, is dit nie ‘n uitgemaakte saak of die Force wat in jou is, vir good of vir evil gebruik gaan word nie.

Money sex power

As die begeertes van money, sex or power die oorhand kry in jou lewe, sal jou verbeelding, jou drome, jou fantasieë opgeneem word daardeur om meer suksesvol en voorspoedig te word, om meer genot en plesier uit die lewe te kry of om meer beheer en sekuriteit in die lewe te kry. Dit sal jou drome oorheers.

Drome is nie sleg

Om te kan droom, om te kan fantaseer, is nie ‘n slegte ding nie. Dit is ‘n wonderlike gawe van God. Maar God wil hê dat ons drome in die eerste plek opgeneem sal word deur fantasieë oor God se nuwe wêreld – en dat ons eie drome opgeneem sal word in daardie drome.

Ignatius van Loyola

Ignatius van Loyola – die stigter van die Society of Jesus, of Jesuïete, was iemand wat die verbeelding diep bestudeer het. Hy was beseer in ‘n oorlog en het vir baie lank in die hospitaal gelê. Daar het hy op lang verbeeldingsvlugte gegaan.

Soms het hy hom verbeel dat hy in groot oorlog veg. Ander kere het hy gefantaseer oor intieme verhoudings met vrouens. En ander kere het hy hom verbeel dat hy deel is van Jesus se verhaal.

En hy het die interessante gewaarwording gehad dat die fantasieë oor geweld, of vrouens, of rykdom, is baie opwindend terwyl hy die verbeeldingsoefening doen, maar na die tyd voel hy leeg.

Maar wanneer hy homself verbeel dat hy deel is van Jesus se verhaal, dan is dit minder opwindend, maar na die tyd voel hy vervuld.

‘n Toekoms, ‘n verwagting

So ek wonder altyd as ek sien iemand plak Jeremia 29:11 op hulle motor of op hulle Facebook muur, wat is die toekoms, die verwagting waaroor hulle droom? Is dit God se droom, wat in die eerste plek nie gaan oor ons lewens nie, maar oor Babel – oor Kaapstad – of is dit maar net ons eie drome vir money, sex and power – voorspoed, genot en beheer?

Leeg laat

Want as dit maar net ons eie drome is voorspoed, genot en beheer, dan gaan dit ons altyd leeg los. Ons gaan nooit genoeg kan hê nie. Die oomblik wat ons gekry het waaroor ons gedroom het, gaan ons al klaar droom vir iets beter en lekkerder. Ons gaan nooit vervulling beleef nie. Ons gaan altyd ontevrede wees. Ons gaan nooit kan wees waar ons is nie.

Vervulling

Maar as ons begin droom oor God se drome, as begin droom oor God se nuwe wêreld, as ons begin droom oor Babel – oor Kaapstad – oor Suid-Afrika – oor God se nuwe wêreld - dan gaan ons ‘n vervulling en vergenoegdheid ervaar, al word daardie droom nooit volledig waar in ons leeftyd nie.

Verbeeldingsoefening

Maak jou oë toe. Verbeel jou Jesus kom nou by hierdie saal ingestap. Jy sien vir Jesus so helder en duidelik dat dit jy aan Hom kan vat. Jy sien sy deurmekaar hare, die glimlag in sy oë, die tekstuur van sy baard. Soos hy jou hand vat, voel jy die eelte aan sy hande, jy ruik houtskaafsels aan sy klere. Hoor in jou verbeelding hoe Hy helder en duidelik vir jou sê: Kom saam met My.

Jesus begelei jou by die saal uit en julle begin om deur Durbanville te stap. Julle stap stadig en rustig. Julle stap ver. Jesus sê niks. Maar dis asof jy deur sy oë na alles kyk. Wat sien jy raak?

Julle stap eers ‘n draai deur die skoolgrond van Laerskool Durbanville. Julle stap om die kerk. Julle stap deur die Kinderhuis se gronde. Julle stap deur De Rust aftree-oord en Huis Aristea se gronde. Julle stap deur Hoërskool Durbanville se gronde.

Julle stap deur die biblioteek en poskantoor. Deur Woolworths, Checkers en Pick n Pay. Julle stop by elke persoon wat op op die straat bly. Julle stap deur die dorpsplein, om die stadsaal, deur die polisiekantoor.

Julle stap verby die Katolieke kerk, Anglikaanse kerk en Presbiteriaanse kerk. Julle stap deur Durbanville Voorbereidingskool se gronde. Julle stap af in Hafele straat, deur die sielkundige kliniek en Huis Andries Olivier vir kwadropleë.

Julle stap in De Villiers straat, verby die staatskliniek, verkeersdepartement en die sopkombuis. Julle stap na die Taxi rank en Fisantekraal Centre for Development se kantore. Julle stap deur die Town Centre, verby Dairy exchange, PEP en Gangstar cafe.

Julle stap deur die Caltex petrol garage, deur die MediClinic. Julle stap oor die pad in Morning Star in, deur Alpha Laerskool, deur JC creche, om die VGK Kerkgebou.

Miskien wil Jesus jou ook vat na ‘n ander plek – na jou woonbuurt, na jou werkplek, na die buitewyke van die dorp, na Fisantekraal, na ander dele van Kaapstad?

Waaroor droom Jesus? Hoe kan jou drome deel raak van Jesus se droom?

Amen.

 

Last changed: Oct 28 2019 at 11:38 AM

Back