Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

22 Septermber Ds Rian Verster Klassieke Diens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Sep 25 2019
Lees preke >>

Sondag 22.9.2019

Klassieke Diens. Gesamentlik

Teks: Lukas 16:1-13

1. Konteks.

In die beskikbare navorsing oor hierdie teks word byna deur die bank gesê dat dit ‘n moeilike teks is om te verstaan. Ek het iewers in die week gedink miskien moet ek maar liewer ‘n  ander teks kies!

‘n Gerespekteerde teoloog soos Rudolf Bultmann het gesê, die vrae in hierdie gelykenis of storie is onoplosbaar.

Die eintlike moeilike deel van die storie is dat dit lyk of Jesus die oneerlikheid van die Bestuurder goedpraat en die algemene gevoel is, dit kan tog nie!

Dit help altyd om na die breër konteks te kyk en die teks binne die konteks te lees. Die teks lê tussen Lukas hoofstuk 14 en 15 en ook die vervolg van hoofstuk 16 en 17.

In 14:25vv gaan dit oor die eise van dissipelskap

In 15 die gelykenisse van die verlore skaap, die verlore geldstuk en en die verlore seun

In 16:19vv die verhaal van die ryk man en Lasarus en

In 17:1-10 Jesus se waarskuwing om nie so te leef dat jy ‘n medemens laat struikel nie.

In hierdie stories praat Jesus oor geld en besittings en hoe Sy navolgers daarmee behoort om te gaan.

En dan moet ons ook na 16: 14-18 kyk waarin dit duidelik word wat die rede was waarom  Jesus hierdie stories vertel.

2. In die teksgedeelte stel Jesus ‘n Bestuurder voor wat die wonderlike vooreg van werk, inkomste, sekuriteit en status het. Mens sou kon sê ‘n lekker lewe! Soveel so dat hy geld begin vermors, dat sy verantwoordelikheid verslap en waarskynlik sy inhaligheid begin oorneem.

Dan is dit nie lank nie of sy vermorsing word geraporteer en hy word ingeroep om verslag te doen en word afgedank.

Wat nou? Noodmaatreëls! Hy roep die skuldenaars en skryf hul skuld of rente af. En dan word hy hieroor deur sy werkgewer geprys oor die slim ding wat hy gedoen het!

In die literatuur oor hierdie teks is daar ‘n poging om hierdie optrede te regverdig. Die redenasie is dan kortliks dat die Bestuurder nie oneerlik was nie, maar bloot gedoen het wat die Ou Testamentiese wetgewing voorgeskryf het dat dit nie reg is om rente hef nie, vgl Eks. 22:25; Lev. 25:35-37.

Dit is ‘n nuttige poging om te probeer verklaar, maar dit help ons nie, want ons stuit op vers 8 wat sê, die werkgewer het die oneerlike bestuurder geprys.

Ons moet dus verder na ‘n antwoord soek.

3. Dit lyk my die antwoord lê in vers 9 en verder as Jesus sê: gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak sodat wanneer die geld nie meer help nie hulle julle in die ewige wonings sal ontvang!

Maw Jesus skuif die fokus na waaroor dit regtig hier gaan weg van ‘n beheptheid met geld en goed na ‘n begrip van hoe dit in Sy komende koninkryk veronderstel is om te werk. Dit lyk my en ek kan heeltemal verkeerd wees, of Jesus ons hier wil help om nie vas te val in die vraag of die bestuurder reg of verkeefd voorgestel word nie, maar om dieper te kyk na die vraag – hoe leef ons as navolgers van Jesus met die geld en gawes en goed en talente wat Hy vir ons gee in Sy komende nuwe wêreld waarin nie ons selfsugtige en eiegeregtige begeertes ons denke en doen en late bepaal nie, maar Sy liefde en omgee vir ‘n wêreld in verwarring en nood!

In vers 10-13 verduidelik Jesus verder dat christene verantwoordelik sal omgaan met die wêreldse gawes wat Hy aan ons toevertrou. As ons daarmee nie verantwoordelik is nie sal on sook nie met ewigheidswaardes getrou kan wees nie.

Wat beteken hierdie verantwoordelikheid?

Om weg van ons beheptheid met geld en goed die skuif te maak na ons medemens toe!! Die oneerlike bestuurder leef so kwistig met sy geld en goed tot vermorsings toe, net vir homself. Ons sien hierdie soort van leefstyl vandag in al sy rou onheiligheid en wreedheid uitspeel in ons eie samelewing. Geld en goed word skaamteloos gesteel en vermors terwyl ‘n groot deel van ons bevolking in absolute armoede en ellende leef. Ek wys nie net vinger nie, ek vra ook na christene se verstaan van God se gawes wat Hy aan ons toevertrou!!

‘n Koninkryksbestaan roep ons op tot verantwoordelikheid en liefde en omgee vir die mens in nood.

4. In vers 14 -18 lees ons hoe die Fariseërs op Jesus se lering reageer. Hulle het Hom beledigend uitgelag, want hulle was baie lief vir geld.

Maar teenoor die samelewing het hulle dit probeer wegsteek deur hulle as goeie mense te probeer voordoen terwyl hulle harte nie in die goed doen was nie, maar in die liefde vir geld. Maw, ‘n valse voorgee dat hulle goed is terwyl dit glad nie so was nie.

Betroubaarheid omgee en liefde vir God word duidelik, word praktyk in ons omgang met ons medemens.

Jesus se koninkryk breek in ons donker tyd deur in die genade van mense wie se lewens deur Jesus gegryp en verander is. Mag Hy ons nie los nie tot ons dit verstaan!!

 

Last changed: Sep 25 2019 at 12:04 PM

Back