Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

22 Oktober 2017: Ds. André van Wyk

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Oct 23 2017
Lees preke >>

GENADE                                

Familiediens

Efesiërs 1:1-8

Vriende, wat is ‘genade’? Ons gebruik die word soveel keer in die kerk en as ons oor ons geloof gesels, maar weet ons altyd wat dit beteken?  Sal jy vir ‘n nie-gelowige wat jou hieroor vra kan verduidelik wat dit beteken? Ons vier vanjaar die 500 jare viering van die Reformasie, en die term ‘genade’ staan in die middelpunt hiervan.  So kom ons praat vandag oor genade.

‘n Definisie van Genade (grace) is ‘om iets te ontvang wat jy nie verdien nie’.

Matthew Henry se verklaring sê: ”Grace is the free, undeserved goodness and favour of God to mankind.”  Genade is die samevatting van God se gesindheid teenoor die hele mensdom. Sy genade is vir almal.

Genade is die goeie dinge wat God vir ons gee – onverdiend.

Maar God is ook genadig (merciful) - Dit beteken om nie met ons te handel volgens wat ons verdien agv ons sondigheid nie. Waar genade is om vir ons goeie dinge te gee, beteken genadig om “straf te weerhou”. Wat die wonderlike van hierdie genadige handeling van God vir ons is, is dat dit nie ‘n ‘opgeskorte vonnis’ is nie.  Hy bere nie die straf vir eendag as ons weer sondig om dan die volle vonnis te fel nie, al dink ons soms so. (Psalm 103: 8-12)

Paulus skryf verder weer oor hierdie genadige handeling van God – Ef.2:8-10

God se genade lê eerstens in ons verlossing. Jesus se kruisdood en opstanding bring vergifnis vir al ons sondes. Die realiteit is dat ons onsself nie kan red nie. Niemand nie. Jy kan nooit goed genoeg wees nie. En ja:  jy kyk soms na ander mense en dink dalk hier in jou agterkop:  gelukkig is ek darem nie so sleg nie…

VB  3 sondes/dag = 1000 jaar

“As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”  1 Joh.1:8-9

Elkeen van ons is sondaars, maar deur God se genade is ons gered en vergewe. En meer as dit, ons is kinders van God! Nie een van ons verdien om “Kind van God” genoem te word nie. (v.5) En tog is ons Koningskinders. Ek en jy! Elkeen van ons wat glo in Jesus is kind van God, kind van die Koning! Jesus se kruisdood en opstanding het dit vir ons moontlik gemaak! En dis wat ons deur die doop kon vier vandag  -  God maak dit vir ons elkeen moontlik om deur Christus Sy kind te wees.  

Die probleem is:  dit bly soms net daar. Ons verstaan God se genade net in die vergifnis van ons sonde. Weer. En weer. En weer. 

Maar God se genade stop nie by my verlossing nie! Dan kon die Here ons almal maar mos hemel toe gepos het sodra ons tot bekering kom en Sy Naam bely!

God se genade lê juis opgesluit in hierdie lewe van ons. In elke asemteug. In my daaglikse verhouding met die Here. In elke verhouding met iemand anders. GOD SE GENADE Lê OPGESLUIT IN ELKE DAG!

Om iets te verstaan van die hoekom elke lewensdag wat die Here vir my gee God se genade is , is dit nodig om iets te verstaan van God se hart, van die manier hoe Hy voel oor die wêreld en oor mense.

"God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.” –Joh.3:16-17.

Om God te kan dien in die wêreld en onder die mense, moet ons soos God begin dink oor die wêreld, met Sy oë begin kyk, met Sy hart begin voel. Jesus verkondig die Evangelie van die Koninkryk van God. En dit begin hier, hier waar ons anders leef as die wêreld. Waar ons vir “die andere” leef, vir ons naaste. Elke dag. Heeldag. In Jesus se Evangelie stop alles nie by my persoonlike verlossing nie – dit begin eerder daar! Want vanuit my verlossing en my verhouding met Jesus leer leef ek nou soos Jesus van my verwag, en DIT is ook genade van God. Uit dankbaarheid vir my verlossing wil ek nou graag elke dag die Here en my naaste dien en liefhê. Dis genade dat die Here my ook hierdie kans gee.

Geloof en die ontvangs van God se genade in my verlossing, gaan oor tot dade van genade.  Dit kan nie anders nie. Maar die dade is nie wat jou red/regverdig nie. Die dade kom vanself wanneer jy in ‘n lewende verhouding met Jesus leef, wanneer jy besef jy is uit genade gered en die feit dat jy kan leef en liefhê is ook God se genade.

“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was 'n vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’

‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’ (Matt.25)

God kies vir my en vir jou, net soos ons is, wie ons is, waar ons is, en gee uit Sy genade vir ons die lewe, sodat ons elke dag getuies kan wees van Sy liefde vir hierdie wêreld.

Daarom kan ek en jy nie maar net aanhou voortploeter deur die lewe nie! Elke dag moet belangrik raak! Elke dag moet voluit gelewe word!  Môre is vir niemand belowe nie!

WAT GAAN JY DIE VOLGENDE 24H DOEN AS JY MOET HOOR TEEN MOREOGGEND IS JY DOOD?

Dalk soveel tyd moontlik met jou geliefdes spandeer? Stil word by die Here en nadink oor jou lewe tot hier?

Nou hoekom leef en doen jy dit nie elke dag nie?!

God gee uit Sy genade vir ons die verlossing van ons sondes. Hy gee verder vir ons hierdie lewe en maak ons deel van Sy plan vir die wêreld. Wees dankbaar daaroor en leef dit voluit elke dag.

AMEN

Last changed: Oct 23 2017 at 8:22 AM

Back