Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

19 November 2017: Ds. André van Wyk

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Nov 20 2017
Lees preke >>

Alles tot eer van God                                       

1 Kronieke 29:10-19

Ons tema vanoggend is “alles tot eer van God”. Net die blote feit dat ons so saamkom na die kerk om die Here te aanbid, is tot eer van God. Ons het die erediens begin met lofliedere waar ons, soos Dawid, die Here loof en prys vir Sy goedheid en almag. Maar is dit genoeg as ons dit net doen terwyl ons hier saam is in die kerk? Hier waar dit van ons verwag word? Ons glo tog dat alles wat ons doen en sê tot God se eer moet wees. Ook elke dag in die lewe daar buite.

Dawid bring hierdie lofprysing aan die Here net nadat hy en die volk hulle vrywillige gawes vir die bou van die tempel aan die Here gebring het. En dis nie min goud, silwer, brons, yster en edelstene nie! (Dit klink eintlik soos wanneer ons president sukkel om die groot getalle uit te spreek…)

“Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U, ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy; U is bo almal verhewe.” v.11

Dawid dek die tafel (set the scene). Hy bely in sy lofprysing dat die Here die enigste Here is. Dat ALLES AAN DIE HERE BEHOORT. Dat die Here heers en bo alles verhewe is.

Wanneer ons die Here met ons woorde loof en prys, dan herinner ons onsself ook juis hieraan. Want sien, die wêreld probeer ons die hele tyd oortuig dat wie en wat ek is en wat ek besit eintlik aan my behoort.

So Dawid spreek dit ook sommer dadelik aan:

“Van U kom rykdom en eer. U heers oor alles. Mag en krag word deur U geskenk, en dit berus by U om enigiemand groot en sterk te maak.” v.12

RYKDOM. EER. MAG. KRAG. GROOT. STERK. Die dinge wat die wêreld vir ons leer waardevol is, waarna ons elke dag moet streef. Dis wat ons graag wil hê. Die wêreld leer ons om alles in ons vermoëns te doen om dit te verkry of te bereik. Want dan het ons die lewe. Then we are made. En so word die lewe ‘n ‘ratrace’ na hierdie dinge. En nou kom Dawid en hy getuig dat al hierdie dinge, AL HIERDIE DINGE, van God af kom.

Hoekom moet Hy dit herhaal? Hoekom is dit nodig om dit weer te hoor? Ons weet dit tog.

Want hy staan voor letterlik berge goud en silwer wat hyself en sy volk sopas vrywillig gebring het om die tempel mee te bou, en dit kan so maklik raak om te dink dat hulle darem goed is. Dat dit hulle is wat vir God iets gee. Daarom vra hy:

“…wie is ek en wie is my volk dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring? Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het. (v.14)

Here ons God, al hierdie goed wat ons bymekaargemaak het om 'n huis vir u heilige Naam te bou, het ons van U gekry en dit behoort aan U.”(v.16)

Dawid weet wat die Here wil hê. 

“Ek weet, my God, dat U die hart ondersoek en dat U opregtheid wil hê.”v.17

Wanneer ons die Here loof en prys. Wanneer ons die Here eer met ons lewens. Wanneer ons iets doen tot eer van die Here, ook wanneer ons ons dankoffers bring, kyk die Here nie in die eerste plek na dit wat ons bring of dit wat ons doen nie, Hy kyk na ons gesindheid. Hy wil sien dat ons harte reg is. Dat ons nie net sê ons glo alles behoort aan die Here nie, maar ons doen goeie dade of gee dankoffers sodat ons erens “punte” by God of ander mense kan verdien nie.

Wie en wat ons is en besit, kom van die Here. Hy verwag van ons om Hom en ons naaste met dade van liefde te dien met ‘n opregte hart wat weet dat dit alles van God af kom. Dan is dit tot eer van God.

“Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het.“ (v.14)

Vriende, dit is RENTMEESTERSKAP. Om met my gawes, talente, tyd en geld die Here en my naaste te dien. En dis die gesindheid wat die Here van ons elkeen verwag. Waarvoor Dawid ook bid dat die volk dit sal behou en dat sy seun Salomo dit ook sal hê.

Hoekom?  Want dan sien die wêreld dit raak en word God geëer. En kry ek en jy nie grootkop en vergeet van God nie.

Dis die beginsel van Johannes 15  -  Die Wingerdstok.

“Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra…My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is.”

Wanneer ek elke dag en nie net by die kerk nie met die gesindheid leef dat wie en wat ek is en wat ek besit alles van God af kom en aan Hom behoort, dan kan ek met opregte liefde my naaste en vir God liefhê.  En dan sien die wêreld dit raak.  En dis God se plan vir Sy koninkryk.

Verhaal:  Koerantverkoper in Durbanville by voetoorgang. Hy besit niks. Maar hy het die gawe van sig, wat die blinde persoon nie het nie. En hy gebruik sy gawe om haar te dien met ‘n daad van liefde. Elke dag. En die wêreld het dit gesien. Dis oral of sosiale media.

Vriende, mag ons elke dag met hierdie gesindheid lewe.

 

AMEN

Last changed: Nov 20 2017 at 9:10 AM

Back