Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

19 Mei 2019 Ds Rian Verster Klassieke Diens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on May 24 2019
Lees preke >>

Sondag 19.5.2019.

Klassieke Diens

Teks: Hand. 11:1-18

1.Die teksgedeelte moet gelees word teen die breër agtergrond van Hand. 10 en eintlik ook die Handelinge verhaal. Want Hand. 11:1-18 is eintlik ‘n kort en belangrike greep wat ons moet verstaan binne die konteks van die verhaal van Handelinge.

Net kortliks die breë lyn van die Handelinge verhaal tot by Hand.11:-

Na Jesus se opstanding uit die dood en hemelvaart word Mattias as apostel gekies in Judas se plek. Die gelowiges het toe reeds sowat 120 getel, Hand. 1.

Dan volg die uitstorting van die HG op Pinksterdag en Petrus se aangrypende preek daarna.

Omtrent 3000 mense kom tot geloof en die eerste Gemeente kom tot stand, Hand. 2

Dan volg ‘n paar hoofstukke waarin vertel word van die dissipels se getuienis en werk en die teenstand van die Joodse Raad. Stefanus se getuienis en dood en Saulus se vervolging van die christene. Saulus se bekering en dan sy energieke werk om die evangelie te verkondig en verder te versprei.

2.Hand. 10  vertel van Petrus se roeping om spesifiek na Kornelius, ‘n kaptein, waarskynlik in die Romeinse weermag te gaan.

Dit is belangrik om raak te sien dat dit Jesus en Sy Gees is wat hier in die Handelinge-verhaal die inisiatief neem om Sy kerk die wêreld in te neem. En soos ons in die eerste paar hoofstukke gesien het was dit in moeilike omstandighede en teenstand dat die kerk gegroei het.

3.In Hand 10 en 11 word dit duidelik dat die grense waardeur Jesus en Sy Gees moes breek nie net buite die kerk gelê het nie. Ook van binne die kerk moes die deurbraak kom, dit was ook die dissipel Petrus wat moes ontdek dat die besorgdheid en liefde van Jesus vir die hele wêreld is! Ons moet raaksien dat hier twee bekerings plaasvind – Kornelius en sy huis, maar ook Petrus wat tot die ontdekking moes kom dat Jesus se liefde  vir alle mense is.

Ek hoef dit nie eers te sê nie, ons weet almal hoe ons, die kerk en gemeentes sukkel om te weet waarheen die Gees ons vandag lei? En dit is so in ons gesig, so duidelik waarheen die Gees ons lei! Die armoede en nood en pyn  en verwerping, maar ons sukkel om dit raak te sien en as ons dit tog sien, kry ons dit moeilik reg om die grense oor te steek na die mense van wie ons dink dat hulle nie kwalifisser vir die liefde en verlossende genade van God nie. Gelukkig word Jesus nie deur ons onwilligheid uitgeskakel nie, dis die boodskap in hierdie verhaal van Petrus en Kornelius – Jesus en Sy Gees breek deur ons onwilligheid en neem ons in Sy krag oor die grense.

Die wonderlike is dan dat ons soos Petrus die vreugde belewe as hy saam met hierdie gesin eet en hulle doop.

Miskien moet ek hier uit my en Maria se ervaring iets hiervan met julle deel:-

Kort nadat ons in Dordrecht, Oos – Kaap begin werk het in die destydse NGKA is daar ‘n Ringsvergadering by ons belê. Dit was in die hoogbloei van apartheid. Ons was in ‘n toestand, want ons het geweet ons sal hierdie broers in ons huis moes ontvang en vir hulle kos gee. Ek en Maria het nie geweet hoe nie, nie een van ons was al in ‘n situasie om swart mense te ontvang nie. Dit was een van baie bekerings vir ons twee. Om saam te eet doen iets aan ‘n mens, jy beleef saam genade wat jy nie regtig in woorde kan sê nie. Jy deel die Here se seen en jy ontvang die Here se seen.

4.Maar broers en susters het julle opgelet dat die verhaal van nog ‘n bekering vertel?

Toe Petrus, na die ontmoeting met Kornelius en sy gesin by geleentheid weer in Jerusalem terug is het die gelowiges daar hom “verwyt.” “Jy het mense besoek wat nie besny is nie en het selfs saam met hulle geëet.” Dit was ‘n ongehoorde ding om te doen vir ‘n Jood, want om in nie - Jode se huis in te gaan, saam met hulle te eet, aan hulle te raak ens het hulle godsdienstig onrein gemaak. Om dit weer reg te stel moes hulle dan na ‘n Priester gaan en sekere reinheidsrituele deurmaak om weer rein te word.

Dit gebeur so maklik dat tradisie en kulturele en gebruike en sosiale oorwegings in die pad van die evangelie staan. Dit kan so belangrik word dat dit vir ons moeilik word om die mense in die samelewing wat verwerp word, wat swaarkry en ly, raak te sien. Om te onthou dat Jesus gekom het om alle mense se lot te verander, om sy liefde en omgee met almal te deel!

Die Gees van God word nie gebind nie, die Gees van God breek deur ons mure van onwilligheid en nie – bereidheid om te sien en te deel. Die Gees van God nooi ons uit om deel te neem, om grense oor te steek en opgewonde te raak oor God se wonderwerkende genade in Sy wêreld!

Petrus het mooi verduidelik wat met hom gebeur het, die gesig wat hy gesien het, wat hy daaruit geleer het, dat hy toe gehoorsaam was, dat hy na Kornelius en sy huis gegaan het, getuig het en beleef het dat die Heilige Gees ook aan die mense gegee is en hulle het in die Here Jesus geglo.

En toe gebeur die derde bekering in hierdie verhaal:- Toe die gelowiges (in Jerusalem wat eers vir Petrus verwyt het) dit hoor was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê: God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee.”

Ons hoef nie terug te deins vir die derde of dertigste of driehonderdste bekering nie, die Gees van God brei Sy kerk uit en breek deur ons onwilligheid en ongehoorsaamheid sodat ons ook in die vreugde van God se vrymakende nuwe lewe kan deel!

Kom ons bid dat ons bekerings ook vir ons daartoe kan help dat ons God prys oor mense van wie ons gedink het dat hulle nie in ons ruimte hoort nie en daarom ook nie deur God begenadig behoort te word nie. Kom ons bid dat ons ook weer tot bekering sal kom!!

 

 

Last changed: May 24 2019 at 10:19 AM

Back