Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

18 November ds. Tinus van Zyl Familiediens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Nov 19 2018
Lees preke >>

Familiediens 18 November 2018

Hebreërs 11:1-2, 39-40, 12:1-2

Geloof in die dinge wat ons nie sien nie

Skriflesing: Hebreërs 11:1-2, 13, 39-40; 12:1-2

Ouma

In die week sit ek by ‘n ouma wat haar kleinkind, wat in die Laerskool was, aan die dood afgestaan het. Dit was haar dogter se enigste kind. En wat so erg is, sê sy, is dat haar dogter so vas geglo het dat haar kind gesond gaan word. Sy het vas geglo dat God haar kind gaan genees.

Wildvreemdelinge

En wat dit nog erger maak, is dat wanneer so iets gebeur, wanneer daar ‘n kind is wat siek is, dan kom daar mense van oral oor, wildvreemde mense, wat vir jou kind kom bid en wat vir jou profesieë gee en wat sê dat hulle geloofsgenesers is. En as jou kind gesond sou word, dan gaan vertel hulle vir die hele wêreld dat hulle jou kind gesond gebid het. Maar as jou kind sterf, verdwyn hulle almal.

Definisie van geloof

Ek dink ek het hierdie week by ‘n soort definisie van geloof uitgekom wat my help:

Geloof is nie om seker te wees van wat gáán gebeur nie.

Geloof is om seker te wees van wat kán gebeur.

Om te glo dat God kán genees, beteken nie dat God noodwendig gáán genees nie.

Geloof is om seker te wees van wat God se wil is.

Maar dit is nie om seker te wees dat God se wil noodwendig gaan geskied nie.

God se wil

God se wil is geregtigheid en vrede op aarde, dat mense vir God en hulle medemens sal liefhê, maar God se wil geskied nie elke dag op aarde nie. Daarom bid ons dat God se wil sal geskied.

Geregtigheid, vrede en vreugde

Romeine 14:17 sê die koninkryk van God is geregtigheid en vrede, en vreugde in die Heilige Gees. Maar ons sien nog nie elke dag daardie geregtigheid, vrede en vreugde op aarde nie, en daarom bid ons dat die koninkryk van God sal kom.

Sien onsigbare

Geloof is om die onsigbare dinge te sien, die dinge wat nie nog e op die aarde gebeur nie, maar wat ons glo God se wil vir hierdie aarde is.

Doen wat niemand doen nie

Geloof is om God se wil, God se koninkryk, uit te leef op aarde, al doen niemand anders dit nie. Geloof is om ons naaste so lief te hê soos onsself, al word ons liefde nie met liefde beantwoord nie.

Ons soek effektiwiteit

‘n Groot probleem vir ons moderne mense – hoekom ons sukkel om te glo – is omdat ons deesdae net glo in dinge wat werk, in dinge wat effektief is, in dinge wat sigbare resultate lewer.

As iets werk, as iets ‘n impak maak, as dit produktief is, as dit ‘n wins lewer, as dit beloning bring, dan glo ons daarin. Maar as dit lyk asof dit nie werk nie, dan los ons dit liewer. Geloof is juis om te glo in iets, al werk dit nie.

Liefde

Byvoorbeeld. Liefde. Ons is nie lief vir iemand omdat liefde effektief is, omdat dit werk of resultate lewer nie. As ‘n ouer lief is vir ‘n rebelse kind, en die kind hou nie op om rebels te wees nie, dan hou die ouer nie op om lief te wees vir die kind, omdat die liefde nie positiewe resultate lewer nie. Die ouer bly lief vir die kind, ongeag die resultate. Want die ouer glo in liefde.

God was so lief vir die wêreld dat Hy sy enigste Seun gestuur het. En het dit gewerk? Was dit effektief? Nee! Die wêreld het sy Seun gekruisig!

Genade

‘n Ander voorbeeld. Genade. Ons vergewe nie iemand omdat genade effektief is of resultate lewer nie. Ons vergewe nie sodat iemand tot inkeer sal kom en sê hulle is jammer en belowe om dit nooit weer te doen nie.

Ons vergewe, want ons glo in genade. Ons glo dat dit die enigste ding is, wat die siklus van geweld en weerwraak in hierdie wêreld kan stop, as ons mekaar vergewe.

Jesus het aan die kruis gesê: Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Het die mense toe om vergifnis gevra en vir Jesus van die kruis afgehaal? Nee, hulle het voortgegaan om Hom te kruisig!

Hoop

Nog ‘n voorbeeld. Hoop. Ons glo nie in hoop omdat hoop super effektief is nie. Ons hoop nie in God se nuwe wêreld omdat ons elke dag sien hoe dinge in die wêreld beter en beter raak nie. Ons hoop op God se nuwe wêreld, want ons glo dat dit God se wil vir hierdie wêreld is, al sien ons dalk niks daarvan in die wêreld nie.

Mense verloor hoop

Ander mense het dalk al hulle hoop verloor dat die wêreld kan verander, en trek maar net hulle skouers op en sê: Ag, dit was nog altyd so en dit sal altyd so wees. Die wêreld gaan nooit verander nie. If you can’t beat them, join them.

Nie kerk nie

Maar die kerk glo in hoop. Die kerk glo dat die wêreld nie hoef te wees soos dit nou is nie. Ons glo dat die wêreld kán en móét verander, al sien ons nog nie daardie veranderinge nie.

Vroeë kerk

Die vroeë kerk se hoop dat Christus gou weer sal kom en God se koninkryk op aarde sal vestig, het nie gemaak dat die wêreld opgehou het om hulle te vervolg nie.

Inteendeel, hoe sterker hulle hoop was dat Jesus die Koning is wat regeer en dat Hy die wêreld gaan verander, hoe kragtiger die Heilige Gees deur hulle gewerk het, hoe erger het die vervolging geword.

Wêreld wil nie verander nie

Want die wêreld wíl nie verander nie. Dit wêreld wil bly soos dit is. Die ou wêreld veg teen God se nuwe wêreld. Mense veg teen hoop, want hulle vertrou net die dinge wat hulle ken en kan sien. Hulle is te bang om hulle vertroue te plaas in dit wat hulle nie kan sien nie.

Eendag sal God seëvier

Deel van ons geloof is ook dat met Christus se wederkoms God se lief op aarde sal wen, dat God se genade op aarde sal seëvier, dat God se hoop vir ‘n wêreld van geregtiheid en vrede waar sal word.

Nou dans ons op ander maat

Maar nou intussen, totdat Christus weer kom, leef ons vreemde lewens, lewens van geloof in die onsigbare. Ons dans nie op die maat van hierdie wêreld se musiek nie, maar op die maat van ‘n ander wêreld se musiek. Ons leef nie volgens die reëls van hierdie wêreld nie, maar volgens die geregtigheid en vrede van God se koninkryk, al het dit somtyds negatiewe gevolge vir ons.

Nie droewig nie

Dit beteken nie dat ons lewe nou hier op aarde ‘n droewige bestaan is nie. Want die koninkryk van God is nie net geregtighed en vrede nie, maar ook vreugde in die Helige Gees.

Vreugde in Heilige Gees

Die Heilige Gees laat ons nou reeds iets proe van God se koninkryk wat op pad is. By die nagmaaltafel kry ons ‘n voorsmaak van die bruilofsmaaltyd van die Lam wat op pad is.

 En dit vul ons met vreugde en opgewondenheid. Die Heilige Gees maak ons oë van geloof oop om iets te sien wat ander mense nie kan sien nie, en dit mak ons bly en dankbaar.

Paulus in tronk

Daarom kon Paulus hulle terwyl hulle in die tronk is, liedere sing tot eer van God. En terwyl hy in die tronk is, ‘n brief skryf aan die Filippense en sê: “Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!”

Alles wat waar is

En dan sê hy ook ‘n paar verse verder: “...alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.” Paulus sien iets wat ander mense nie kan sien nie – hy rig sy gedagtes op dit wat waar en edel en reg en rein en mooi is, en dit vul hom met blydskap, terwyl hy in die tronk is.

Tutu

Ek het al die storie vertel van oudaartsbiskop Desmond Tutu wat in die hoogbloei van die Apartheidsjare, in die tyd van noodtoestand, toe daar géén teken of hoop was dat dinge ooit in Suid-Afrika gaan verander nie, by ‘n gebedsgeleentheid waar die sekuriteitspolisie opgedaag het, vir een van die jong, wit soldate gefluister het, met ‘n slinkse glimlag: “Come, come, join the winning side!”

Sien iets wat ander nie sien nie

Desmond Tutu kon iets sien wat niemand anders kon sien nie. Hy kon ‘n Suid-Afrika sien waarin daar geregtigheid en vrede tussen alle mense is, en die vreugde van die Heilige Gees het hom gevul as hy hierdie visie voor oë gehou het.

Tutu was seker verbaas

Ek vermoed Desmond Tutu was baie verbaas toe daar ‘n nuwe bedeling in Suid-Afrika kom nog in sy leeftyd. Ek vermoed dat hy nooit gedink het dat hy self die verandering sal sien nie. Maar dit nie gemaak dat hy ophou glo het in geregtigheid en vrede nie.

En ook nie verbaas nie

En toe daar wel verandering in Suid-Afrika kom, het dit hom waarskynlik ook nie verbaas dat daar weer nuwe onreg en nuwe onvrede uitgebreek het nie. Want iemand soos hy is wys genoeg om te weet dat ons nog nie in die hemel is nie, dat God se nuwe wêreld nog nie volkome aangebreek het nie.

Aanhou glo

Maar steeds het hy aanhou glo in geregtigheid en vrede, steeds het hy die visie gesien van ‘n Suid-Afrika waarin daar geregtigheid en vrede vir al die mense van ons land is, al was die koerante elke dag vol opskrfte wat die teenoorgestelde gesê het.

WVK

Op 19 November 1997 het ds Freek Swanepoel die NG Kerk by die Waarheid-en-Versoeningskommissie in Oos-Londen verteenwoordig. In sy getuienis het hy gesê dat die NGK verbind was tot versoening. Ds Swanepoel het sy getuienis afgesluit met Hebreërs 12:14: “Beywer julle vir vrede met alle mense.”

Oudaartsbiskop Desmond Tutu het in sy reaksie op die getuienis gesê: “Ek het lus om vir die duiwel te sê: Pasop, hier kom die NG Kerk! 

Geloofshelde van Hebreërs

Nie een van die geloofshelde wat hier in Hebreërs opgenoem word, se geloof was effektief nie. Nie een van hulle het ontvang wat beloof is nie. Maar hulle het geglo daarin. Hulle het vasgehou aan die belofte. Hulle het dit in die verte gesien. Hulle het die onsigbare gesien. Al het hulle dit nooit self beleef nie.

Wie jou geloofshelde?

Wie is die geloofshelde in jou lewe? Wie is die mense in jou lewe wat vir jou ‘n voorbeeld was van volhardende geloof?

Wat het hulle deurgemaak?

Dink ‘n bietjie wat moes hulle deurmaak in hulle lewe: Het dinge altyd verloop soos wat hulle gedink het? Is hulle liefde altyd met ope arms ontvang? Het hulle altyd erkenning gekry vir hulle diensbaarheid? Het hulle die resultate van hulle geloof gesien? Het alles waarop hulle gehoop het, in hulle leeftyd waar geword? Waarskynlik nie.

‘n Geloofs-held

Dit is juis wat ‘n geloofsheld, ‘n geloofs-held maak. Dit is iemand wat bly glo het, al was daar geen rede om te glo nie. Dit is iemand wat bly hoop het, al was daar geen rede om te hoop nie. Dit is iemand wat aangehou het om lief te hê, om te vergewe, om reg te laat geskied, om vrede te maak, al het hulle teenkanting van alle kante gekry.

Sien beste raak

Geloofshelde is mense wat die beste raaksien in hierdie wêreld, terwyl ons net die slegte nuus sien. Geloofshelde is mense wat die beste raaksien in ander mense, terwyl ons daardie mense afskryf en vermy. ‘n Geloofsheld is iemand wat die beste in jou raakgesien het, toe jy nie meer in jouself geglo het nie.

Nie wilskrag nie

Maar selfs ons grootste geloofshelde se geloof is op die ou end nie instandgehou deur hulle eie wilskrag, deur hulle volharding en vasbyt nie. Hulle geloof het staande gebly omdat God hulle vasgehou het – nie omdat hulle vir God vasgehou het nie.   

Jesus is Voleinder

Jesus is die Begin en die Voleinder van ons geloof. Jesus is die Een wat ons vashou, selfs wanneer ons geloof begin wankel. En deur sy Gees wat in ons werk, word ons geloof gedra, wanneer ons nie meer self ons geloof kan regop hou nie

Geloofsgetuies

En die Gees werk nie net in my nie, maar die Gees werk ook in die gemeenskap van gelowiges, die skare van geloofsgetuies, met ander woorde gelowiges van dwarsoor die wêred en dwarsdeur die eeue, wat ons dra, wanneer ons geloof te swak word.

Tye in ons lewe

Daar kom tye in ons lewe wat ons te swak is om te glo. Maar dan word ons geloof gedra deur die gemeenskap van gelowiges wat namens ons bly glo wanneer ons nie meer kan nie, dan word ons geloof gedra deur die Heilige Gees wat steeds namens ons bid wanneer ons nie meer kan nie, dan word ons geloof gedra deur Jesus, die Begin en Voleinder van ons geloof. Amen.

 

Last changed: Nov 19 2018 at 12:28 PM

Back