Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

18 Maart 2018 Ds. Rian Verster

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Mar 22 2018
Lees preke >>

Sondag 18.3.2018

Klassieke Diens

Teks: Joh. 12:20-33

1.Dit lyk uit die teks of Jesus die Grieke se vesoek om Hom te ontmoet, ignoreer.

Dit veroorsaak knaende onsekerheid by ons: is dit tog moontlik dat ten spyte van die evangelie van Jesus, die goeie boodskap dat Hy mense en skepping liefhet, daar ‘n moontlikheid is as jy na Hom toe gaan om Hom te ontmoet, Hy jou kan ignoreer?

2.Nee!

Dit gaan hier oor Jesus se verheerliking. Anders as Matt, Mark en Lukas beklemtoon Johannes in sy evangelie dat Jesus op Sy lydensweg en in Sy kruisiging en dood nie vernietig word nie, maar juis veheerlik word. Johannes sien deur die verskriklike van Jesus se lyding en dood, nie Sy vernietiging nie, maar Sy verheerliking. Sy verhoging, Sy bevestiging as die gestuurde Messias, die Woord van God wat mens geword het en by ons kom woon het!

Terwyl Jesus diep ontsteld is oor wat vir Hom wag, vers 27, sê Hy ook: “hiervoor het ek gekom!” En in hierdie afgryslike gebeure: “Vader verheerlik U Naam.”

In Jesus se sterwe lyk dit of die magte van die bose en die satan self hier die oorhand oor God het, asof die koms van Sy koninkryk en Sy liefde en genade hier in die kiem gesmoor word. Maar God se stem uit die hemel bevestig die teendeel en die “owerste van die wêreld, die satan word uitgegooi!”

Jesus Christus ons Here, is Here van Sy koninkryk en Hy regeer. Hy vestig Sy liefde, omgee en genade … Hy het Homself aan ons verbind.

3.Wat dan van die Grieke?

Jesus ignoreer hulle nie. Hy is opgewonde oor hulle versoek. Dit is ‘n klein simboliek of liewer bevestiging dat dit is waarvoor Hy na ons wêreld gekom het, “sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê,” (Joh. 3:16) Nie net vir die Joodse volk nie, maar elkeen wat glo!

Hier is dit nog net ‘n paar Grieke uit die groter wêreld bevolking wat na Jesus toe kom, maar in die toekoms sou baie meer mense uit die groter bevolking aangegryp word deur Jesus en Sy kerk se doen en late. Sou gemeentes ontstaan en ‘n kerk met lidmate uit elke volk en taal.

Daarom word Jesus verheerlik, in kruisiging, dood, begrafnis en opstanding uit die dood en ook deur mense, Jode en Grieke en elkeen wat glo!

4.Daarom gebruik Jesus die beeld van ‘n koringkorrel. Dit moet in die grond kom, dit moet sterf sodat nuwe lewe daaruit kan ontkiem en groei sodat daar ‘n oes kan wees. Met hierdie beeld wys Jesus na Homself en na wat nou in hierdie Paasfees met Hom gaan gebeur. Dit is nodig, dit is vir ‘n groot oes dat Hy sterf en “in die grond” begrawe word en opstaan tot ‘n nuwe lewe.

In 1 Kor. 15 skryf Paulus oor ons dood en dan sê hy ons moet sterf omdat dit wat vleeslik is nie in die geestelike inpas nie. Ons sterf die vleeslike af om as geestelikes op te staan.

5.Wat is die implikasie van hierdie teks vir ons?

Kom ons gaan terug na Psalm 34 waarmee ons vanoggend begin het. Die eerste 11 verse van die Psalm verheerlik vir God. Vers 12-15 sê wat is die implikasie van die verheerliking van God:-

“Kom kinders luister na my! Ek wil julle leer hoe om die Here te dien. As iemand die lewe liefhet en ‘n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuens. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na.”

Natuurlik is dit nie al wat ons moet doen nie, dit weet ons tog.

Daarom eindig ons met ‘n oop vraag: Wat is die implikasie daarvan om die Here te volg …. vir jou en vir my in ons konteks en omstandighede??

 

Last changed: Mar 22 2018 at 10:10 AM

Back