Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

13 Mei 2018 Dr. Tinus van Zyl Familiediens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on May 16 2018
Lees preke >>

Familiediens – 13 Mei 2018

Tema: Die Heilige Gees

Skriflesing:    Johannes 15:26-27; 16:4b-15

Regte ding

Hoe weet jy of jy besig is om die regte ding te doen? Hoe weet jy of die dinge wat jy doen, jy reg doen?

Skuldgevoel

Ek en Gerda gesels in hierdie week oor skuldgevoelens. As jy skuldig voel, waar kom daardie skuldgevoelens vandaan – kom dit van ‘n goeie plek of van ‘n slegte plek af?

80%

Gerda se antwoord was: 80% kom van ‘n slegte plek af – van dinge wat die wêreld jou oortuig jy eintlik behoort te doen of te wees – ambisies, ideale en verwagtinge wat jy met jou saamdra en waarna toe jy streef – meestal onbewustelik. 

20%

Maar 20% van skuldgevoelens kom van ‘n goeie plek af. Dit is jou gewete. Jou innerlike, morele kompas. Jou aanvoeling vir reg en verkeerd.

Hoe weet jy?

Waarop ek toe vra: Nou hoe onderskei jy die 80% van die 20%? Waarop Gerda antwoord: Dis baie moeilik.

Paraklaat

Jesus maak ‘n belofte aan die dissipels dat die Heilige Gees hulle sal kom help hiermee. Die naam wat Jesus hier vir die Heilige Gees gee is in Grieks parakleet – dit is iemand wat jou kom bystaan: ‘n advokaat, ‘n voorspraak, ‘n pleitbesorger, ‘n trooster, ‘n helper.

Aanklaer

Dit staan teenoor iemand wat jou aankla, iemand wat jou beskuldig, wat jou veroordeel, jou vervolg en aanval. In Openbaring 12:10 word die duiwel ‘n aanklaer genoem, wat die gelowiges dag en nag aankla. En in Johannes lees ons dat die wêreld Jesus se dissipels sal haat, verban en vervolg.

Getuienis lewer

So Jesus belowe dat alhoewel sy dissipels teenkanting gaan kry, alhoewel hulle aangekla en beskuldig gaan word, sal die Gees van waarheid as advokaat vir hulle optree. Die Gees sal getuienis lewer om daardie aanklagtes te weerspreek en te bevestig dat die reg aan hulle kant is.

En verder sal die Gees hulle ook in die waarheid te lei, sodat hulle in die waarheid – aan die kant van die reg – kan bly.

3 dinge

Jesus sê dat die Gees van Waarheid, die advokaat en helper, drie dinge gaan kom doen:

Vers 8: “En wanneer Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig

 1. van sonde
 2. en van geregtigheid
 3. en van oordeel

En dan gaan Jesus verder om te verduidelik waarom dit nodig is dat die Heilige Gees hierdie drie dinge moet kom doen. Die Gees moet die wêreld oortuig:

 1. Van sonde: omdat hulle nie in Jesus glo nie
 2. Van geregtigheid: omdat Jesus na die Vader gaan en die dissipels Hom nie meer sien nie
 3. Van oordeel: omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is.

Wat op dees aarde beteken dit?

 1. Sonde

Jesus neem sonde weg

In die eerste hoofstuk van Johannes lees ons dat Johannes die Doper sê Jesus is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. So Jesus is die Een wat die sonde van die wêreld wegneem, maar die wêreld wil nie in Jesus glo nie. Hulle wil nie hierdie vergifnis, verlossing en bevryding van sonde ontvang nie.

Johannes 3:17-19

“17 God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. 18 Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. 19 En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg.”

Dilemma

So hier kom ‘n eerste dilemma met die vraag wat ek aan die begin gevra het – “Hoe weet jy of besig is om die regte ding toe doen, of jy dinge reg doen?” Die dilemma van die vraag is:            

Wil jy die antwoord weet? Wil jy die waarheid hoor? Wil jy regtigwaar die antwoord op daardie vraag hê – Is ek besig om die regte ding te doen? Of vermy jy maar eerder die vraag?

Kern van sonde

Die kern van sonde, is dat ons nie van ons sonde verlos wil word nie. Dat ons die duisternis liewer het as die lig. Dat ons nie wíl weet of ons besig is om die regte ding te doen nie. Dat ons nie wíl weet wat die sonde is waarvan Jesus ons bevry en verlos nie.

 1. Geregtigheid

Vreemd

Dis eintlik vreemd dat Johannes hier die woord geregtigheid gebruik, want dit is die enigste plek in die evangelie waar hy die woord geregtigheid gebruik.

Matteus

Matteus gebruik ‘n paar keer die woord geregtigheid, soos in

 • Matteus 5:6 Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.
 • 5:10 Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.
 • 5:20 Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie.
 • 6:33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Koninkryk = Lewe

Johannes praat nooit oor die koninkryk van God en sy geregtigheid nie. Maar in plaas daarvan, praat Johannes van die lewe, die ware lewe, die ewige lewe, die lewe in oorvloed. ‘n Mens sou kon sê dat as Johannes praat van die lewe, dan verwys dit na God se koninkryk en geregtigheid. In Johannes 14:6 sê Jesus: “Ek is die weg, die waarheid en die lewe.”

Jesus se manier van lewe

So die Gees van waarheid, die Gees wat die dissipels lei in die waarheid, is die Gees wat hulle gaan hou in Jesus se weg, Jesus se waarheid, Jesus se lewe. Die  Gees hou hulle in Jesus se manier van lewe, sy geregtigheid. Die Gees lei die dissipels hierin, wanneer hulle nie meer vir Jesus kan sien nie.

Dilemma

En dit bring ons terug na ons dilemma: As die Gees ons lei in Jesus se weg, Jesus se manier van lewe, sy geregtigheid, as die Gees vir ons help om te onderskei wat die regte ding is om te doen én ook vir ons die krag gee om dit te doen, dan het ons nie meer verskonings om dit nie te doen nie.

Geen wegkruipkans

Ons kan nie meer wegkruip agter die verskoning: dis te moeilik vir my, dis te swaar vir my, ek kan dit nie doen nie, want die Gees gee ons die krag om Christus se getuies te wees, om op sy weg te loop, om sy waarheid te praat, om sy geregtigheid uit te leef.

 1. Oordeel

Johannes 12:31 “Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld; nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. 32 En as Ek van die aarde af verhoog is, sal Ek almal na My toe trek.” 33 Dit het Hy gesê en daarmee ook aangedui op watter manier Hy sou sterwe.”

Kruis oorwin bose

Jesus se kruisdood is sy verhoging, waardeur Hy almal na Hom toe trek en die bose wat heers oor die wêreld veroordeel en oorwin 

Kruis ontbloot onreg

Jesus se kruisdood ontbloot al die onreg en boosheid van hierdie wêreld – die onreg dat selfs die mees gesofisitikeerde regsisteem, die Romeinse reg wat ons tot vandag toe gebruik, ‘n onskuldige man, teen wie daar geen aanklag is nie, veroordeel en doodmaak.

Opstanding bewys Jesus se reg

 Jesus se opstanding is die bewys dat die reg aan sy kant was. Dit is God die Vader se verklaring dat die reg toe altyd aan Jesus se kant was. Dat dit wat Jesus op aarde kom doen en sê het, reg en waar is, dat Hy van God af gekom het.

Veroordeel ons nie

Die wonderlike vir my van God se oordeel, is dat God nie vir ons mense kom veroordeel nie, al het God die reg om dit te doen, want ons staan almal skuldig voor God – dit is ons mense wat vir Jesus gekruisig het.

Veroordeel bose

Maar God veroordeel nie vir ons – God veroordeel die bose. God vergewe ons sonde. Deur God se oordeel word ek en jy nie gestraf en vernietig nie, al verdien ons dit. Nee, God kom vernietig die sonde en die bose rondom ons en in ons, sodat ons die lewe kan hê.

Gees is sterker

1 Johannes 4:4           Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.  

Niks is te sterk nie

Geen boosheid is te sterk en geen sonde is te groot, om ons weg te hou van die lewe, die ware lewe, die oorvloedige lewe, die ewige lewe wat Jesus vir ons wil gee nie. Die Gees van Christus wat in ons werk, is kragtiger as al die geeste van hierdie wêreld.

Geen verskonings nie

So nou het ons geen meer verskonings om die lewe te leef wat Christus van ons vra nie, want die Gees lei ons ons in die waarheid, die Gees gee vir ons die krag om die regte ding te doen en die Gees wat in ons werk is sterker as die bose om ons en die sonde in ons.

Oorweldigend

Dit voel ‘n bietjie oorweldigend vir my. Moet ek nou presies weet wat om in alle omstandighede te doen? Moet ek nou in elke situasie reg optree? Mag ek nooit weer onseker of verward wees, bang of lafhartig wees nie?

Gees sal lei

Jesus se volgende woorde troos my baie: “Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk / hanteer nie. Maar wanneer Hy kom, die Gees van waarheid, sal Hy julle in die volle waarheid lei.”

Dag vir dag

Christus se Gees lei ons dag vir dag, treetjie vir treetjie. Genadiglik sê Jesus nie eensklaps alles wat Hy wil hê ons met doen vir die res van ons lewe nie. Nee, Jesus lei ons dag vir dag, tree vir tree deur sy Gees.

Openbaar waarheid

Elke dag openbaar die Gees nog ‘n stukkie van die waarheid aan ons. In elke nuwe situasie breek die Gees vir ons nog ‘n stukkie van die waarheid oop. En so lei die Gees ons dag na dag, tree vir tree, in die volle waarheid.  Amen.

Gebed:           Stilgebed – Wat is volgende tree waartoe die Gees jou lei?

 

Last changed: May 16 2018 at 10:13 AM

Back