Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

12 Augustus Ds. Rian Verster Klassieke Diens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Aug 13 2018
Lees preke >>

Sondag 12.8.2018.

Klassieke Diens

Teks: Psalm 8

1. Ps 8 is ‘n loflied vir God ons Skepper! Hierdie Ps sing en aanbid die wonder dat God in Sy skeppingswerk Sy stempel afdruk en dat Hy dit beskerm en bewaar.

Die Psalm eindig in vers 10 soos dit begin in vers 2 – “Here, ons Here, hoe wonderlik is U naam oor die hele aarde!”  Die herhalende Here, Here is die manier waarop die digter wil sê, sy lof en aanbidding is vir die Here en die woord wat hy vir die tweede Here gebruik beteken, die Heerser, Regeerder van Sy hele skepping en alles daarin. Israel se God is nie net die God van Israel nie, Hy is God, Skepper, Onderhouer, Liefdevolle versorger oor die hele aarde.

Dit is so jammer dat God se almag en gesag uitgedaag word deur teëstanders, vyande en wraakgieriges.

Dis nog meer jammer dat ons ook in onsself ontdek dat ons soms ook die Here teenstaan, vyandig teen Hom optree en en dink en praat soos die wraakgieriges.

Maar dit is ook verblydend dat hierdie sogenaamde magtige, sluwe, wrede magte met hul slinksheid en verderflikheid nie op diesellfde manier beveg word nie, maw, nie met slinksheid en geweld nie, maar dat hierdie magte deur kinders en suigelinge tot stilte gedwing word. Kinders en suigelinge is simbole van magteloosheid. Mens sou kon dink aan die onvoorwaardelike manier waarop kinders in God kan glo en ons sou verder kon dink aan die getuienis wat deur suigelinge onderstreep word sonder dat hulle ‘n woord kan praat – hierdie is niemand anders se werk as God s’n nie! Die krag is nie in kinders se getuienis nie, maar in God wat kinders se getuienis bevestig!

2. Daar is ‘n teorie dat Ps 8 moontlik gedurende Israel se ballingskap ontstaan het. Dat die Israeliete in die omstandighede soos kinders en suigelinge uitgelewer gevoel het, magteloos. Dat hulle toe op ‘n nuwe manier ontdek het dat God ook in die omstandighede by hulle is en hul nie oorgelaat het aan hulle verlorenheid nie.

3.Die digter kyk op na die naghemel en is in verwondering oor die grootsheid van die skepping. En dit bring die vraag by hom: wat is die mens dan dat U aan hom en haar dink? Die logiese antwoord hierop is, niks! Die mens is niks, stof uit die stof van die aarde, gebind aan die aarde, kinders van Adam in sonde en verlorenheid verval.

4. Maar dan die verwondering, U het hom en haar net bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak, eintlik, as ek dit so kan stel, net ‘n bietjie minder as God self!! Ons is nie tweederangse engele nie, maar afbeelding van God. Ons kan in ‘n verhouding met God lewe. Hierdie verhouding is ‘n verbondsverhouding wat beteken dat God volle verantwoordelikheid vir ons aanvaar het. Maar hierdie verbondsverhouding veronderstel dat ons ook die verbond, ooreenkoms sal nakom, dat ons maw ook ons verantwoordelikheid sal opneem.

Ons het die opdrag om oor die skepping en alles daarin te heers, verkeerd verstaan. Ons het gedink dit beteken dit is ons s’n om daarmee te maak wat ons wil. Terwyl dit eintlik beteken dat ons sou beskerm, bewaar en opbou.

Daarom kan die Hebreërskrywer in hfst 2:8 na aanleiding van Ps 8 sê: Ons sien nie dat alles aan die mens onderwerp is nie. 

Wat sien ons dan?

Die skrywer spel dit nie so uit nie, maar ons sien die gesukkel om die verantwoordelikheid wat God ons gegee het,  na te kom. Dit lyk my en ek kan verkeerd wees of dalk te sinies, dat hoe meer ons probeer om goed te doen hoe meer kry ons dit nie reg nie. Daarom is ons nou op ‘n punt dat die hele wêreld as’t ware asem ophou op die mespunt van vernietiging of oorlewing.

Maar die Hebreërskrywer kyk dieper – ek lees: “maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van Sy lyding en dood.”

Wat sien ons dan van Jesus?

Hy is minder gemaak as die engele

So het Hy deur die genade van God vir almal gesterwe

Deur Hom het God baie mense verlos. En hierdie verlossing is nie om suutjies, hande gevou in die hemel te kan sit nie, maar om ons verantwoordelikheid ernstig te neem.

Hebr. 2 sluit met vers 17 en 18:- “Daarom moes Hy in elke opsig aan Sy broers en susters gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue Hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen. Omdat Hyself versoek is en gelei het kan Hy die help wat versoek word.”

Wat is ons versoekings dan in terme van Ps 8?

    Dat ons ons roeping en verantwoordelikheid teenoor die skepping misverstaan

    Dat ons in plaas van versorg, opbou, beskerm en deel tot almal se voordeel – soveel as moontlik   

    vir onsself opeis

    Dat ons met ‘n skeefgetrekte evangelie hardkoppig vorentoe beur terwyl ons duidelik sien dat dit

    nie werk nie.

5.Wat is die evangelie dan?

Uit Ps 8 is dit duidelik, ons is net ‘n bietjie minder as God. Dit is Hy wat ons vlerke gee om te vlieg. Dit is ook Hy wat dit vir ons moontlik maak om te vlieg en dan na aanleiding van Hebr. 2:18. Jesus wat ons help. Dit is net logies dat ons oorbewus sal wees van ons kleinheid, magteloosheid, mensheid as ons na onsself en ons wêreld kyk. Psalm 8 help ons om met groot verligting en blydskap te weet – ons is net ‘n bietjie minder as God self. Dit verander ons hele lewe, ons hele doen en late en hoe ons oor onsself mag dink!

 

 

 

 

Last changed: Aug 13 2018 at 12:20 PM

Back