Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

10 Junie 2018 Ds Rian Verster Klassieke Diens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Jun 13 2018
Lees preke >>

Sondag 10.6.2018.

Klassieke Diens

Teks.  1 Samuel 8:4-20

PREEK

1.

Ons weet almal van oorgangstye. Meeste van die tyd lyk dit my is daar twee emosies wat met oorgangstye saamgaan en dit is

frustrasie met die vorige bedeling

en hoop en verwagting dat die oorgang na ‘n nuwe bedeling alles sal verander, dat ‘n nuwe tyd sal aanbreek.

Ons sien dit wêreldwyd, maar ook in ons eie geskiedenis. Ons sien dit ook nou duidelik, die verwagting dat ‘n nuwe Leier alles sal raakvat en voorspoed sal bring.

In 1 Sam 8 word vertel dat die einde van die Rigterstyd aangebreek het. Samuel word as’t ware gedwing om ‘n koning vir Israel te salf. Let op, al die Leiers van Israel het na Sameul toe gekom  en ge-eis dat ‘n koning aangestel word. Ons het begrip daarvoor. Die vorige Priester, Eli se seuns was korrup en nou is dit weer Samuel se twee seuns wat korrup was. Samuel het dit geweet. Dit is interressant dat Samuel sy twee seuns as Priesters aangestel het, nie in Jerusalem nie, maar in een van die uithoeke van Palestina, in Berseba. Uit die openbare oog.

2.

Samuel was waarskynlik teleurgesteld dat hy self as Leier verwerp word. Maar dit was vir hom baie moeilik om te aanvaar dat God in die proses verwerp word. Die vraag is, hoe kan God sommerso goedsmoeds toelaat dat Hy eenkant toe geskuif word? Is dit nie onverantwoordelik van Hom nie?

Maar dan is dit tog nie moontlik dat God se Koningskap, Leierskap uitgeskakel kan word deur wie ookal nie. Eintlik is dit glad nie snaaks dat God uigeskuif word nie, dis nie die eerste keer in Israel se geskiedenis dat dit gebeur nie.

God word nie ontsenu deur wie ookal aan bewind kom nie, Hy bly verrassend getrou aan Sy beloftes en liefde vir Sy mense. Iets wat ons ook maar weer in ons tyd vandag kan onthou en vashou! Daarom sê die Here vir Samuel: “Gee toe aan hulle versoek!” “Dit is nie vir jou wat hulle verwerp nie, hulle het My verwerp.”

3.

Wat is die waarde van hierdie Teks vir ons as Nuwe Testamentiese Gemeente?

Eerste.

Die mees aangrypende oorgangstyd in die geskiedenis was die koms van Jesus Christus. In Jesus het God Sy koningskap oor kerk en wêreld kom hervestig en Sy koninkryk hier ingebring.

Daarom:-

Weet ons, onthou ons dat die Here in beheer is van Sy skepping en wêreld en dat Hy in beheer bly.

En leef ons met die oortuiging? Maw, doen ons elke dag ons werk, moedig en vrymoedig al verstaan ons nie alles nie.

Leef ons met die rustigheid in al die gepraat en gewoel en gewerskaf, dat die Here hier is.

Leef ons met die oortuiging dat hoe Leiers ookal goed doen of misluk, die Here alles in Sy hand hou.

 

Maar nou moet ons darem ook as Nuwe Testamenties dissipels van Jesus erns maak met ons dissiplines. Ons hoef nie niks te doen nie.

Die teks help ons om mooi te dink oor ons geloof en geloofsverantwoordelikhede.

Ons lees maklik, ligweg oor 1 Sam 8:3:- Samuel se seuns het

hulself verryk ten koste van ander

omkoopgeskenke aangeneem

die regspraak verdraai.

As ons vir ‘n oomblik die implikasies hiervan bedink word die afgryse hiervan duidelik, want hierdie praktyke veroorsaak dat medemense se lewensmoontlikhede vernietig word.  Selfverryking hou in dat ander mense verarm. Ons sien dit baie duidelik dat hierdie praktyke ‘n land op sy knieë dwing, dat die ekonomie vernietig word en dat armoede hand oor hand toeneem.

Armoede beteken, sonder werk, sonder inkomste, sonder huis, sonder kos en die moontlikheid om vir jou kinders te sorg en te help dat hulle ‘n staanplek in die lewe kry.

As Leiers nie verantwoordbaar is teenoor die mense oor wie hulle aangestel is nie, veroorsaak dit groot ellende vir baie mense.

Daarom is die voorbeeld wat Jesus vir ons stel in Sy koningskap en heerskapppy so totaal anders. Jesus word gedryf deur Sy liefde! Niks van eiegeregtigheid, uitbuiting of korrupsie nie.

Dis die voorbeeld wat Hy vir ons gee en dit is wat Hy van ons vra. Dat ons in Sy komende koninkryk versigtig sal lewe. Mooi sal bedink en sal toets – “het ek tyd en plek vir my medemens?”

In Mark 4:30 vv het Jesus gesê, die koninkryk van God is soos ‘n mosterdsaad, onbenullig klein, maar dit groei uit tot ‘n reuseboom. Hoe werk dit in die praktyk?

Paulus help ons hiermee:-

Ef. 4:25

Ef. 5:  1

Gal. 5:22

4.

Maar, liewe Gemeente, die uitdaging vir die kerk is nog veel dieper – In Matt. 22 sê Jesus dit so:-

“Jy moet jou naaste liefhê soos jouself!”

 

Last changed: Jun 18 2018 at 11:43 AM

Back