Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

1 Oktober 2017: Dr. Tinus van Zyl

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Oct 02 2017
Lees preke >>

Filippense 3 – Christus: enigste bate

Skriflesing:    Filippense 3:4-14

Wat wil jy hê?

Wat wil jy die graagste in die lewe hê? Wat is jou grootste wens of begeerte? Waarvoor vra jy vir die Here as jy in jou stilligheid jou diepste behoeftes aan God bekend maak?

Wat wil jy graag vir jou kinders hê?

Wat wil jy graag vir jou kinders of jou kleinkinders hê? Watter drome koester jy vir hulle? Wat wil ons as gemeente graag hê vir hierdie babas wat vanoggend gedoop is? Wat is ons gebed vir hulle?

Gelukkig

Ek dink dit sal ‘n goeie antwoord wees as ons sou kon sê dat ons enigste wens vir onsself, vir ons kinder en kleinkinders, vir die dopelinge wat vanoggend gedoop is, is net om gelukkig te wees.

Nie besittings nie

Ek vermoed dat meeste van ons hier vanoggend sal sê: ek wil nie noodwendig die grootste huis, die duurste motor of die “grandste” nuwe ding in die winkel hê nie; ek wil nie soseer faam, toekennings of ‘n magdom vriende hê nie – al wat ek eintlik wens, is om gelukkig te wees. Waarvoor méér kan ‘n mens tog vra as om gelukkig te wees?

Kleinkinders

Ek vermoed baie oupa’s en ouma’s wat vanoggend hier is, sal sê dat solank my kinders en my kleinkinders net gelukkig is, dan is ek ook gelukkig. Selfs al sit hulle miskien ver in die buiteland, wat vir my hartseer en sleg is, want ek mis hulle baie, maar solank ek net kan weet dat hulle gelukkig is, kan ek vir niks meer as dit vra nie.

God wil dit ook hê

Liewe vriende, vanoggend wil ek iets vir julle sê, wat julle sommige van julle dalk gaan verbaas, en dit is dat God se grootste begeerte is ook dat ons gelukkig sal wees. Niks gee vir God groter vreugde as om te sien dat ons gelukkig is nie. God het ons gemaak. Ons is God se skepsels, God se kinders. Ons geluk maak God gelukkig.

Calvyn

Die hervormer Calvyn se bekende leuse was – Soli Deo gloria – Aan God alleen al die eer! En hoe Calvyn dit verstaan het, was dat daar waar mense floreer, daar waar mense blom en gelukkig is, daar word God verheerlik.

Geneve

In die Switserse stad Geneve waar Calvyn gebly het, was ‘n kwart van die bevolking vlugteling, mense wat alles in die lewe verloor het, hulle huis, hulle besittings, hulle vaderland, soos Calvyn self, daar wou Calvyn sien hoe dat God verheerlik word deurdat mense ‘n nuwe begin maak en floreer en gelukkig is. God word verheerlik as mense floreer. God wil hê ons moet gelukkig wees.

Máár

Máár – julle het geweet, daar kom ‘n máár – maar omdat God ons só goed ken, beter as wat ons onsself ken, weet God dat materiële, fisiese dinge, kan ons nie gelukkig maak nie. Omdat God ons gemaak het, weet God dat geld en goeters, gewildheid en erkenning, prestasies en sukses, kan ons nie gelukkig maak nie.

Augustinus

Die kerkvader Augustinus was iemand wat vir baie jare geluk gesoek het in die bevrediging van sy liggaamlike behoeftes, in wellus en genot. Maar dit kon hom nooit gelukkig maak nie. Dit kon hom nooit bevredig nie.

‘n Mens se hart is onrustig

Dit het sy leegheid en verlange net erger gemaak, totdat hy op ‘n dag ontdek het dat net God daardie behoefte van sy hart kan bevredig. En daarom het hy die sinnetjie gesê wat dikwels aangehaal word: “ ’n Mens se hart is onrustig totdat dit rus vind in God.” Net God kan ons gelukkig maak.

Goeie rede

Daar is ‘n goeie rede waarom fisiese dinge, materiële dinge, ons nooit gelukkig kan maak nie. En die rede is eenvoudig omdat enige fisiese, materiële ding, is tydelik – dit kom en dit gaan, dit kan nie vir ewig en altyd hou nie – en daarom het dit nie ewigheidswaarde nie.

Kos

Kos is ‘n goeie voorbeeld. Kos is heerlik. Ek is mal oor kos. En veral lekker kos. Maar kos sal my nooit gelukkig kan maak nie, want sodra hierdie lekker Lindt sjokolade geëet het, dan is die 5 sekondes nie, dan wil ek weer een eet, want die smaak en die lekkerte in my mond het verbygegaan, en nou wil ek dit weer hê. Dit kan nie hou nie.

Altyd weer honger raak

Ek gaan altyd weer honger raak. Ek gaan altyd weer lus raak vir nog een en nog een. Dit kan my nie permanent vul en bevredig nie, want dit is tydelik, dit gaan verby, dit het nie ewigheidswaarde nie.

Brood van die lewe

En daarom het Jesus vir mense gesê dat Hy die brood van die lewe is, en die water wat lewe gee. As ons gewone brood eet, raak ons altyd weer honger, en as ons gewone water drink, raak ons altyd weer dors. Christus alleen kan ons vul en versadig met dié soort lewe, dié soort geluk, wat ewig is.

Moeilik vir my om te begryp

Ek dink dit is iets wat moeilik is om te begryp as dit in jou hele lewe lank nog net goed met jou gegaan het. Ek kan tot ‘n groot mate sê dat ek ‘n baie bevoorregte lewe tot op hede gehad het, en daarom dink ek dat ek self nog nie die ware diepte en rykdom en wysheid van Filippense 3 kan snap nie.

Mense wat getuig

Maar ek het al die my baie mense gesels, wat al deur die meule van die lewe is, wat al deur siekte, of verliese of ellende is, en wat op daardie punt gekom het waar hulle net vir Christus gehad het en niks anders nie. As sulke mense jou in die oë kyk en vir jou sê – toe ek niks gehad het nie, was Christus steeds daar – dan weet jy jy hoor wyse woorde.

Voorspoed kweek onvergenoegdheid

Die hervormer, Martin Luther het gesê dat die bose ons van die regterkant af kan aanval met nood en ellende, maar dat die bose ons ook van die linkerkant, ons blinde kol, kan aanval met voorspoed. Want, liewe vriende, voorspoed kweek onvergenoegdheid en ondankbaarheid. Swaarkry kweek afhanklikheid en dankbaarheid.

Lidmaat

Nou die dag sit ek en gesels met een van ons lidmate wat baie voorspoedig is. Wat fisiese, materiële dinge betref, gaan dit goed met hom. En tog is hy nie gelukkig nie. Hy is gestres en angstig.

Twee manier om na die lewe te kyk

  1. En terwyl ons so gesels, sê ek vir hom: Daar is twee maniere om na die lewe te kyk. Jy kan die lewe sien as iets wat jy moet najaag, iets wat jy moet bereik, iets waarby jy nog moet uitkom, deur werk, prestasies en sukses moet jy die verkry. En elke keer as jy dink jy het, dan verskuif die doelpale.
  •  Of, jy kan die lewe sien as ‘n gawe uit God se hand, wat jy reeds uit genade ontvang het, as ‘n geskenk, wat jou instaat stel om te leef en te werk vanuit dankbaarheid.

En die lidmaat het sonder om te aarsel vir gesê: ek dink ek is by die eerste een. Ek vermoed baie van ons sien die lewe nog so – as iets wat ons in eie krag moet verkry.

Goeie nuus

Liewe vriende, die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, loop lynreg teen die grein van ons samelewing. Die samelewing sê vir ons dat die lewe is iets wat jy self moet verdien, terwyl die goeie nuus van Jesus Christus is dat die lewe verniet, uit genade vir jou gegee word, en jy kan dit net in dankbaarheid ontvang.

Kuns van geloof

Die kuns van geloof is om die lewe – die lewe wat ewig hou – nie te probeer gryp nie, maar om dit met leë hande te ontvang in dankbaarheid.

Demonstreer

Ek wil gou iets vir julle demonstreer hier onder. Ek het een kind nodig wat saam met by die doopvont sal kom staan.

As ek my hande so in ‘n bakkie hou, bly die water in my hande. Maar wat gebeur as ek my hande toemaak? Waar is die water nou? Dis weg. As ek my hande oop hou, bly die water in my hande. Maar sodra ek die water probeer vasgryp, verloor ek alles.

Jesus het gesê in Markus 8

Jesus het gesê: “Wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe vir My en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe?”

God gee die lewe

God gee vir ons die lewe. Die dag toe jy gedoop is het God vir jou die lewe gegee, die soort lewe wat hou, die soort lewe wat nie vergaan nie, die soort lewe wat ewig is. Die kuns van geloof, is om hierdie lewe wat gratis uit genade vir jou gegee is, met oop hande vas te hou. Want sodra jy die lewe probeer gryp, verloor jy dit.

Wat is vir jou kosbaar?

Dink maar aan enige voorbeeld, enige iets wat vir jou kosbaar is, wat vir jou van waarde is, wat jy as ‘n bate beskou: dit kan jou huis wees, dit kan jou werk wees, dit kan jou familie wees, dit kan jou kinders wees.

Geniet dit!

Jy het daardie dinge uit genade ontvang. Dit is gawes, geskenke uit God se hand. Jy kan dit geniet! Jy kan dit waardeer! Jy moet dit nooit ooit weggooi nie. Dit is vir jou gegee as ‘n geskenk. Maar die oomblik as jy dit gaan probeer vasgryp, as jy daaraan gaan probeer vasklou, gaan jy dit verloor.

Filippense 2

Die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het, word in die vorige hoofstuk, in Filippense 2 beskryf. Jesus het geweet dat Hy God is. Maar Hy het nie aan sy Goddelike bestaan vasgeklou nie; Hy het dit vir ons kom aanbied, deur ‘n mens te word.

Gee dit

Geluk wat hou, die lewe wat ewig is, kan net met oop hande vasgehou  en gegee word. Jy kan dit nie gryp nie. Die oomblik as jy daaraan probeer vasklou, verloor jy dit.

Laat los

Die enigste manier om die lewe te verkry, is deur die lewe te laat los, want eers as jy laat los, kan jy jou hande oopmaak om te ontvang. Daarom sê Paulus: “Ek maak my los van wat agter is...” – die aardse, fisiese bestaan – “...en ek strek my uit na wat voor is” – die hemelse, die ewige bestaan, want, sê hy in vers 20, “ons is burgers van die hemel.”

Richard Rohr

‘n Katolieke teoloog, Richard Rohr, sê om so te los, is heeltemal teennatuurlik vir ons mense. Ons hou daarvan om te klim en te klouter. Ons sal ‘n hoë berg uitklim. Maar om te laat los, gaan teen al ons natuurlike intuïsie.

Val opwaarts

En tog, wanneer ons dit doen, sê Richard Rohr, ondervind ons as gelowiges dat ons nie in ‘n afgrond afval nie, maar dat ons as’t ware opwaarts val, dat ons in God se hande inval en deur God gedra word na hoër hoogtes.

Teen die grein

Dit gaan absoluut teen die grein van ons wêreld vandag. Die leuse van vandag is nie: “Laat los en ontvang” nie; die leuse van vandag is “Gryp die lewe nou, voor iemand anders dit kry!”

Alles is te koop

Deesdae is alles in die lewe te koop. En nie net aardse dinge soos huise, motors en selfone nie. Die advertensie wil jou laat glo dat die ewige dinge ook te koop is: Liefde! Geluk! Die lewe! Alles is te koop!

Alles het ‘n prys

Deesdae het alles ‘n prys. Ontspanning en vermaak word as produkte verkoop. Opvoeding is te koop – hoe meer geld jy het, hoe beter opvoeding kan jy kwansuis koop. Selfs gesondheidsorg en sekuriteit, dit alles word nou te koop aangebied deur privaatverskaffers.

“Ons is altyd daar”

Ek sien nou die dag agter op die bakkie van ‘n sekuriteitsfirma die leuse: “Ons is altyd daar”. So beloof die sekuriteitsfirma om God se rol in te neem, solank jy die geld het om daarvoor te betaal. 

Selfs geloof is te koop

Selfs geloof is te koop. Met kerke wat deesdae soos maatskappye bedryf word, kan jy genade en vergifnis koop, jy kan verlossing en redding koop, jy kan genesing en bevryding koop, solank jou dankoffer groot genoeg is.

95 stellinge

Met die viering van 500 jaar sedert Martin Luther die 95 stellings vasgespyker het teen die kerkdeur in Wittenberg, is dit merkwaardig om te gaan lees wat in daardie 95 stellings staan.

“skat”

7 keer gebruik Luther die woord “skat” – baie doelbewus, want hy is besig om die kerk te kritiseer, wat mense vra om geld te betaal vir hulle eie verlossing en die verlossing van hulle geliefdes, sodat die pous St Peters katedraal in Rome kan restoureer.

“Ware skat”

En in die middelste van die sewe verwysings na skatte, praat Luther van wat ons “ware” skat in stelling 62. Hy sê: “Die ware skat van die kerk is die heilige evangelie van die glorie en genade van God.” Luther boodskap is glashelder: Verlossing is nie te koop nie.

Die evangelie is nie te koop

Die evangelie – die goeie nuus dat God ons uit genade verlos, dat God vir ons die ewige lewe gratis en verniet kom gee – dit is nie te koop nie. Hierdie evangelie is die ware skat van die kerk en van elke gelowige.

Leuen van die wêreld

Die leuen van die wêreld, die bedrog van advertensies, is dat hulle ons wil laat glo dat ware geluk en lewe, te koop is, vir dié wat genoeg geld het om daarvoor te betaal. Terwyl die waarheid is dat die lewe en geluk slegs as ‘n geskenk ontvang kan word.

Jesus het gesê

Jesus het in die Bergrede gesê: “Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.”

Waar is jou hart?

Waar is jou hart? Waar is jou skat? Wat begeer jy met jou hele hart? Wat glo jy, sal jou gelukkig maak?

Gelukkig is dié

Jesus begin dieselfde Bergrede deur te sê: Gelukkig is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Amen.  

Last changed: Oct 02 2017 at 11:54 AM

Back