Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

09 Desember 2018 Ds. Rian Verster Klassieke Diens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Dec 10 2018
Lees preke >>

Sondag 9.12.2018.

Klassieke Diens

Lukas 3:1-6

1. Dit was ‘n donker tyd toe God vir Johannes geroep het om helder en duidelik te sê dat die Here hier is.

Lukas doen moeite om in die eerste vers die presiese tydstip in die geskiedenis aan te dui en ook die mense wat toe ‘n invloed op die destydse Palestina gehad het.

Dit was in die 15de regeringsjaar van Keiser Tiberius

Pontius Pilatus was Goewerneur van Judea

Herodes was heerser in Galilea

Sy broer Filppus het geheers in Iturea en Tragonitis en dan word die hoëpriesters Annas en Kajafas ook genoem. Die twee was aanstellings van die Romeinse Regering. On sweet uit ons eie geskiedenis hoe negatief dit is as die kerk en die staat mekaar ondersteun.

Dit mag onnodig klink om hieraan aandag te gee, maar Lukas wil sy lesers help om die agtergrond waarteen Johannes geroep word duidelik te sien. Dit was ongeveer in die tydperk 26 tot 29 nC. Geldenhuys sê in sy kommentaar, “this list of names points to dark conditions.” Dit was ‘n tyd van wreedheid, baantjies vir boeties en korrupsie.

 Die teks self wys dit ook uit:-

Daar was groot behoefte by mense vir verandering, hulle het in groot getalle na Johannes gegaan om gedoop te word.

Johannes noem baie van die mense “slange” omdat hulle met valsheid na hom toe kom. Hulle maak staat op hulle afkoms – kinders van Abraham, ipv ‘n verhouding met God.

Dan lees ons in vers 19-20, daar was een of ander ding tussen Herodes en sy broer se vrou. Vers 19 verwys ook na “al die ander slegte dinge wat Herodes gedoen het.”

Dat hy selfs vir Johannes in die Tronk laat opsluit het.

Dat ons in hierdie land in ‘n donker tyd is is seker. En dit is duidelik dat dit in die groter wêreld nie veel anders is nie. Dit is natuurlik nie vreemd nie, die wêreldgeskiedenis is een van onvrede en geweld. Onderkruipery, misdaad, geweld en korrupsie is so oud soos die mense self. En die gevolg hiervan het ons in die geskiedenis gesien is afgryslik. Dit lei tot onreg in die ergste graad, geweld en oorloë en bitter lyding vir mense.

2.Dit was in so ‘n tyd dat Johannes geroep word vir sy profetiese taak.

Sy boodskap is dat die mense hulle moet bekeer, dan sal God hulle vergewe en hulle moet hulle laat doop.

Waarom is dit nodig? Omdat die Here aan die kom is!

Beteken dit dan dat die Here weg was? Kan God wegraak, iewers verlore raak of versink in Sy eie gedagtes. Moet God ook soos die afgode wakker geskud word om te weet wat aangaan en sodat Hy kan help?

Nee, Hy is die God van Sy ewige verbond, die troue, alles-opofferende, alomteenwoordige, liefdevolle God.

Dit is nie Hy wat wegraak nie, dis ons wat sukkel om by Hom te bly.

Johannes haal Jes. 40: 1-5 aan om dit uit te wys.

Die agtergrond vir hierdie Jesaja teks is Israel in ballingskap. ‘n Volk wat ontwortel is, wat hulle identiteit as volk van God verloor het. Mense in skok en verwarring, mense wat na God kreet om hulp, mense wat met ‘n verwagting leef dat God sal ingryp.

En Dan is die Here se woord deur Jesaja vir hierdie mense:- “Die uitkoms is hier! Dit is goeie tyding, julle swaarkry is verby.”

Die belangrike deel is die profetiese oproep:--

“Maak vir die Here ‘n pad in die woestyn, maak in die barre wêreld ‘n grootpad vir ons God .

Elke laagte moet opgevul word en elke berg en rant moet gelykgrond word en elke koppie ‘n vlakte.

Dan sal die mag van die Here openbaar word, al wat leef sal dit sien. Die Here self het dit gesê.”

Dit is natuurlik simboliese taal om te sê wat Johannes in Lukas ook sê. As julle die Here verwag, as julle kreet na die ingryp van God moet julle tot bekering kom. Dit beteken julle moet julle lewens toets aan God se eise van reg en geregtigheid! Introspeksie, hulle moes mooi dink en regmaak met God en met mekaar.

Ons kan nie in donker tye verwag dat God moet kom regmaak, maar ons hoef niks te doen nie.

3. Dit is Johannes se boodskap ook, die Here vir wie julle verwag is reeds hier.

En dan vra die mense vir Johannes: wat moet ons dan doen? En hy antwoord:

Wie twee kledingstukke het moet deel met die wat nie het nie.

Moenie meer invorder as wat vasgestel is nie.

Moenie deur geweld vals aankla of afpers nie.

M.a.w in plaas daarvan om ingesuig te word in die kultuur van ons tyd, kies vir die evangelie van Jesus Christus. Kies vir Sy liefde en omgee en daarom kies vir Sy reg en geregtigheid.

4.Daar is nog ‘n baie belangrike kant aan hierdie teks wat nie so opsigtelik is nie en dit is dat gelowiges, die kerk dit gedurig in gedagte sal hou dat ons vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld is, 1 Pet. 2:11 en ons het in hierdie wêreld geen vaste blyplek nie, ons is op soek na die toekomstige, Hebr. 13:14.

Juis omdat ons vreemdeline en bywoners is hier is ons vry om vreesloos na die Here se wil te vra en na Sy reg en geregtigheid te soek. Want bekering hou ook in dat ons minder vanuit ons eie vermoëns sal lewe en vreugdevol en in verwagting die Here sal vertrou vir Sy wonderwerkende en liefdevolle ingryp in ons donker wêreld.

 

 

Last changed: Dec 10 2018 at 6:58 AM

Back