Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

08 Julie Ds. Rian Verster Klassieke Diens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Jul 09 2018
Lees preke >>

Sondag 8.7.2018

Klassieke Diens.           Preek

Teks: Markus 6:1-13

1. Om te begin wil ek teruggaan na verlede Sondag se teks, dit is Markus 5. In Markus 5 is dit duidelik dat die koninkryk van God in Jesus se optrede, werk en teenwoordigheid besig is om in te breek in hierdie wêreld. Hier word vertel van drie mense wie se lewensomstandighede sonder hoop was, die besetene van Gerasa, Jairus se dogtertjie wat op sterwe gelê het en ‘n vrou wat ernstig siek was. Jesus gee aandag aan elkeen van hierdie mense en Hy help hulle van “sonder hoop” na “hoop” en nuwe lewe!

2. In hoofstuk 6 gaan Jesus voort met Sy genadewerk in Nasaret, Sy geboortedorp. Let op die reaksie as Jesus op die Sabbatdag die mense in die Sinagoge begin leer.

Die mense is deur Sy woorde aangegryp en hulle het gevra – waar kom Hy aan dit wat Hy sê en doen, want dit is wysheid en kragtige dade? Hulle was verbaas dat die kind wat voor hulle groot geword het so kon optree. Ons ken almal hierdie verbasing oor vaal outjies wat voor ons groot geword het en dan uitstyg in die lewe.

Maar dan lees ons met verbasing vers 3: “Die mense wou niks van Hom weet nie!”

En Jesus kon geen enkele wonderwerk daar doen nie behalwe om ‘n paar mense wat siek was gesond te maak.

God se komende koninkryk stuit op weerstand!! Mens wil vra, hoe is dit moontlik dat die verwondering oor Jesus se genadige liefde uitgeskakel word deur die feit dat Hy in Nasaret grootgeword het. Dit ontstel nogal diep as vers 6 sê, “Hy, Jesus was verbaas oor die ongeloof van die mense.” Dit is veral ontstellend omdat ons weet hoe ons verwondering in Jesus se liefde kan omsit in plat opstand en ongeloof!

Dit ontstel verder as as die tweede deel van vers sê dat Jesus daarna by die dorpies in die omtrek rondgegaan en die mense geleer het. Maw, Nasaret se mense het die geleentheid gemis om die evangelie te hoor en geraak te word, verander te word deur die komende koninkryk van God.

Ons moet nie ligtelik hier verbygaan nie. Om die Woord van God, Jesus Christus, teen te staan of te verwerp het skrikwekkende gevolge! Vir verhoudings, vir huwelike, vir Besigheid en werk en alle verbande waarin ons lewe.

Net in die volgende versgedeelte, Mark 6:14-29 lees ons van die onthoofding van Johannes die Doper. Dis ‘n teks vir ‘n ander dag, maar duidelik die gevolg as die Woord verontagsaam word.

3. Daarom dink ek verstaan ons nou beter dat Jesus die twaalf dissipels uitstuur. Die nood is net te groot, te veel mense ly op baie verskillende maniere agv toestande in die wêreld wat nie in lyn is met God se bedoeling nie.

Jesus gee die dissipels:-

mag oor bose geeste

mag om bekering te verkondig

Duiwels uit te dryf en siekes gesond te maak.

As mens wil vra: hoe is die koninkryk van God of hoe is dit waar Jesus regeer? Dit is so:- mense se lewensomstandighede verander, mense kry weer hoop, hul vreugde keer terug, die lewe word weer mooi.

Toe ek die teks gelees het was my eerste gedagte, ai tog, ek het nie lus vir dink oor die bose nie, ek is bietjie moeg daarvoor. Maar die bose wou my nie los nie. Wat beteken dit dat die dissipels en die kerk en gemeentes en ons, mag het oor die bose? Beteken dit dat ons met een aanraking, as ek dit so kan stel, die bose kan besweer? Nee, di tweet ons alte goed, die bose is nie net doer vêr, doer buite iewers nie, die bose is in ons!!

Ek het weer ‘n keer na N.P. van Wyk Louw se RAKA gaan kyk. As ek reg onthou uit my Matriek Afrikaans is Raka vir van Wyk Louw die simbool van die bose.

Mens moet eintlik die prosa weer lees, dis so mooi. Dit kom neer op die verskyning van Raka, die donker dier naby die Kraal waar die stam woon. Aanvanklik is daar in die Kraal versigtigheid vir die dier. Maar algaande maak vrees plek vir verwondering by sommige:

Lees:- p. 18 en 19

Maar een man, die beste vegter in die stam is duidelik daaroor dat Raka moet dood. Hy sterf in die geveg met Raka en sy dood word betreur, p. 28 2de deel.

En dan die slotgedeelte, p. 30 en 32.

Die bose is gevaarliker as wat ons dink en ook nader aan ons as wat ons graag wil erken. En om kompromieë met die bose aan te gaan is lewensgevaarlik. As dit te laat is besef jy dat jy daarteen moes veg, want jy word slaaf van ‘n mag wat jy nie wil hê nie.

Efesiërs 6

 

 

Last changed: Jul 09 2018 at 11:06 AM

Back