Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

06 Oktober Ds Rian Verster Klassieke Diens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Oct 07 2019
Lees preke >>

Sondag  6.10.2019

Klassieke Diens.       Doop.

Teks.   Jere. 14: 1- 9;  19 – 22.  15: 1 – 4

1.In Jeremia 14 is twee klaagliedere opgeneem, vers 7-9 en 19-22.  Dit is gebede waarin die inwoners van Juda by die Here pleit om hulp.

Die rede word in vers 1-6 gegee, Juda is vasgevang in ‘n uitmergelende droogte en hulle ly onder die uitwerking daarvan.

2. Dit dwing die volk tot gebed, ‘n kla-gebed, ‘n pleit om hulp en verligting.

Dis ‘n mooi gebed, ‘n mens voel om dit te omarm, om in ons tyd vandag ons met hierdie gebed te vereenselwig.

Maar kyk mooi, hulle vra in die gebed “tree tog op twv U naam.” Maar dan erken hulle ook dat hulle die Here se naam misken het, dat hulle eintlik nie Sy naam ge-eer het nie, want hulle van die Here weggedraai en teen Hom gesondig.

Hulle noem die Here “hoop van Israel” en “redder in tyd van nood,” maar toe hulle die Kanaanitiese afgode aanbid het het hulle vergeet van die Here.

Tel ‘n mens ‘n tikkie verwyt op as hulle sê: “waarom sou U soos ‘n vreemdeling in die land wees, soos ‘n reisiger wat net een nag oorbly?” Maw, waarom gaan U maar net verby en steur UU nie aan wat hier aan die gebeur is nie?  Waarom sou U verskrik staan soos ‘n soldaat wat nie in staat is om te help nie.

3. In vers 10-18 antwoord die Here op hierdie pleitgebed en Hy sê:

Hulle is lief om van my af weg te dwaal daarom is ek hulle nie meer goedgesind nie en ek gaan nou van hulle rekenskap eis.

Hy verbied Jeremia om vir hulle te bid. Jeremia gooi wal, kom op vir sy mense, “die profete sê dan vir hulle hulle sal nie oorlog of hongersnood beleef nie? En U het dan self gesê, Ek sal vir julle blywende voorspoed gee in hd land!”

In vers 14 sê die Here dis valse profete, dis die probleem.

4. Die tweede klaggebed is nog meer ernstig, vers 19-22. Hulle doen belydenis van hulle skuld en sonde, bely selfs die voorvaders se sonde. En dan verder, moet ons tog nie verwerp nie, moenie dat U magtige teenwoordigheid in die slag bly nie, dink aan U verbond met ons. Daar is tog geen ander God wat reën kan gee nie. En dan, ons vertrou op U!

Wat verwag ‘n mens nou na so ‘n aangrypende gebed? Ons verwag dat die Here, eie aan Sy aard sal sê, nou goed dan, ek vergewe julle, kom ons begin van voor af!!

5. En dan in hfst 15:1-4 lees ons die volgende!

Die Here luister nie na hierdie gebede nie en gee Sy volk aan oorlog, vernietiging en ballingskap.

Dit laat ons vra, hoe nou? Hoe het ons dit dan nou met die Here ons God?

6. Het God dan geen genade meer oor nie?

Nee, Jesaja leer vir ons dat uit hierdie tragiese geskiedenis begin God nuut. (Verduidelik kortliks die uitbot van ‘n nuwe loot uit die afgekapte stomp van Isai).

Van God se eie ingreep in hiedie skepping en wêreld as Hy self in Christus na ons toe kom. Dat Christus aan die kruis al ons skuld en sonde vergewe!

- eerste wat ons moet verreken is dat ons Nuwe Testamentiese mense is.

- dat God in Jesus se kruisdood en opstanding uit die dood ons sonde vir goed weggeneem het. Jesus se verlatenheid van God toe Hy aan ‘n kruis sterf is ons troos dat ons nooit van God verlaat sal wees nie. En Sy gees bid vir ons wat nie altyd weet wat en hoe ons behoort te bid nie.

- ons is burgers van Sy koninkryk, nuwe mense wat saamwerk dat hierdie wêreld al hoe meer ‘n wêreld tot eer van God word.

Waarom is dit dan enigsins nodig om Jeremia te lees?

Omdat die Jeremia- teks ons leer dat ons nie met God, Christus en Sy Gees onnadenkend en slordig kan leef nie. Dat geloof en lewe met mekaar sal ooreenstem. Ons denke, doen en late het alles te make met ons verhouding met die Here en met mekaar.

 

Last changed: Oct 07 2019 at 10:39 AM

Back