Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

06 Oktober Dr Tinus van Zyl Leefdiens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Oct 07 2019
Lees preke >>

Leef diens

6 Oktober 2019

Rut 1

Connected in ‘n disconnected wêreld

Lees Rut 1

Goeie lewe

Baie mense glo dat God vir hulle ‘n goeie en ‘n lekker lewe moet gee. Of hulle glo dat as hulle goeie lewens leef, dan sal God sorg dat dit goed gaan met hulle.

Slegte dinge

En dan as daar iets sleg met hulle gebeur dan dink hulle een van twee dinge: Of hulle dink God hulle gedrop het, of hulle dink dat hulle iets verkeerd gedoen het, en daarom straf God hulle nou.

Onwaar

Dis nie waar nie. Dis ‘n verkeerde manier van dink oor God. Maar mense dink so.

Pastore

En hulle het rede om so te dink, want daar is baie pastore wat so preek. Daar is baie pastore wat preek dat God wil hê jy moet ryk en suksesvol en voorspoedig wees, en as jy net genoeg geld in die pastoor se bankrekening inbetaal, dan gaan God jou seën.

Bybel

Maar die rede hoekom mense so dink is nie net omdat daar pastore is wat dit preek om hulleself te verryk nie. Mense dink ook so omdat die mense in die Bybel met hierdie probleem geworstel het.

Een versie

En as jy een versie uit die Bybel gaan uithaal, dan sal dit dalk kan klink asof die Bybel sê dat God goeie mense voorspoedig maak en slegte mense straf met teenspoed. Maar dis nie so eenvoudig nie.

Lang worsteling

Want daar is ‘n lang worsteling met hierdie vrae in die Bybel, en verskillende skrywers in die Bybel, gee verskillende antwoorde op hierdie moeilike vrae.

Vrae

Vrae soos: Hoekom gebeur goeie goed met slegte mense en hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Vrae soos: Waar is God wanneer dit sleg gaan met my? Vrae soos: Is God betrokke in ‘n mens se lewe, of moet ons maar self regkom op hierdie aarde?

Drie dinge wat VSA glo

Aan die begin van hierdie reeks oor Wie is ek? het ek vertel dat meeste Christene in Amerika glo drie dinge oor God:

  • God het alles gemaak, maar God is nie nou meer betrokke by die wêreld nie
  • God wil hê dat ons goeie lewens moet leef
  • Die doel van die lewe is om gelukkig te wees

Goeie dade = goeie lewe

So, as jy dit glo, dan maak dit sin dat mense dink dat as jy ‘n goeie lewe leef, dan sal dit goed gaan. Want God het alles gemaak, maar God is nie meer regtig betrokke by die wêreld nie. So om gelukkig te wees, wat die doel van die lewe is, moet ek self probeer om ‘n goeie lewe te leef. Maar God gaan jou nie daarmee help nie.

Karma

Maar eintlik is dit nie die Christelike geloof nie. Dit is eintlik die Hindu geloof van karma. Die geloof van karma sê dat my goeie dade sal op die ou end my inhaal en goeie dinge vir my bring – dalk nie dadelik nie, maar uiteindelik. En so ook sê karma dat my slegte dade sal my inhaal en sal – uiteindelik – slegte dinge vir my bring.

Nie Christen geloof nie

Maar dit is nie wat die Christelike geloof sê nie. Daar is plekkies in die Bybel wat sê dat jou goeie dade sal deur God geseën word en jou slegte dade sal deur God gestraf word.

Genade

Maar dan kom daar iets in die Bybel in, wat alles verander: genade. Genade is anders as karma. Genade verander alles. Want genade en vergifnis beteken dat God nie met ons werk volgens ons verdienste nie. Dat God nie ons goeie dade beloon en ons slegte dade straf nie, want God is ‘n God van genade, wat goed is vir ons, selfs wanneer ons sleg is.

Bergrede - geseënd

Dit is hoekom Jesus in die Bergrede kon sê dat al die mense wat ons sou dink is nie geseënd nie, al die mense wat ons sou kon dink dat hulle seker iets verkeerd gedoen het of dat God hulle straf, want dit gaan so sleg met hulle: die armes, die mense wat treur, die mense wat onregverdig behandel word, die mense wat vervolg word – God seën hulle; God is goed vir hulle.

Naomi – geseënd?

Maar Naomi het lank voor Jesus se tyd geleef. Sy het definitief nie gedink dat God haar seën nie. Sy het gedink dat God van haar vergeet het. Of nog erger, sy het eintlik gedink dat God haar lewe bitter gemaak het.

Geloof en ongeloof

Ek het altyd gedink dat mense in God glo terwyl dit goed gaan met hulle en dan as iets sleg met hulle gebeur, dan begin hulle wonder: Waar is God?

Andersom

Maar in die Bybel werk dit eintlik andersom:

Job

Die oudste boek in die Bybel is Job. Dis ‘n boek waarin ALLES verkeerd gaan in iemand se lewe. En dit is die eerste boek van geloof. Dit is die geboorteplek van geloof. In Job se eerlike worsteling, met al die slegte dinge in sy lewe, word geloof gebore.

Belangrike vrae

Dit is in daardie slegte tye in ons lewe wat ons die regtige belangrike vrae vra, soos: Wie is ek? Wie is God? Wat glo ek? Hoekom is ek op hierdie aarde?

Geloofsvaders

Soveel van die mense in die Bybel se geloof is gebore in moeilike tye: Abraham wat moes trek na ‘n vreemde land, Sara wat te oud was om kinders te hê, Josef wat deur sy broers verkoop word as ‘n slaaf, Moses wat weghardloop en in die woestyn gaan bly, Dawid wat in die woestyn moet gaan wegkruip vir koning Saul wat hom wil doodmaak.

Naomi

Ook Naomi se verhaal is verhaal van egte geloofsworsteling – in ‘n tyd van hongersnood, met die afsterwe van haar man en haar twee seuns.

Geloof = alles OK?

Ons dink party keer dat om te glo is om te glo dat alles OK gaan wees, om te glo dat alles gebeur met ‘n goeie doel, om te glo dat alles gebeur volgens God se wil.

Maak oë en ore toe

So partykeer dink mense dat geloof is amper soos om jou oë en jou ore toe te maak vir al die slegte dinge in die wêreld en om te sê: la-la-la-la-la, ek sien dit nie, ek hoor dit nie, ek glo dit nie – ek glo net dat God alles goed gaan laat uitwerk.

Geloof = gesprek

Maar dit is nie geloof nie. Geloof is nie om jou oë en jou ore toe te druk vir al die slegte goed in die wêreld nie. Geloof is om in ‘n gesprek te tree met God daaroor. Om met God te praat oor al die slegte goed wat jy sien en hoor in die wêreld.

Gebed

Daarom is gebed in die hart van geloof. En nie net ons mooi gebedjies: “Dankie liewe Jesus vir al die mooi dinge in die wêreld” nie. Maar juis ook ons gebede waarin ons vra en kla by God, waarin ons huil en skreeu tot God: Here, wat gaan hier aan? Hoe lank nog Here? Help ons Here!

My God, my God

Dit is egte geloof. Om soos Jesus op die kruis uit te roep: My God, my God, waarom het U my verlaat? Dit is egte geloof. Want dit is om in ‘n eerlike gesprek met God te gaan.

Praise and worship

En dit is my pyn met baie van die Praise and worship wat ons sing. Ons kan nie net altyd sing hoe wonderlik alles is nie. Ons moet ook sing dat dinge party keer sleg gaan.

Ware gebed

Want ware gebed, ware geloof, sê nie net vir God dankie vir al die mooi dinge in die lewe nie, maar dit huil en skreeu en roep na God oor al die swaarkry en slegte dinge in die wêreld.

Sekulêre musiek

Soms is die gebede in sekulêre musiek baie eerliker en ‘n baie meer egte geloofsgesprek met God, as die praise and worship songs.

Video:             Wake up dead man – U2 – Slane Castle https://m.youtube.com/watch?v=o6vNQf_tne0

Ons moet so sing

Ons moet meer sulke liedjies sing in die kerk. Dan sal ons gebede baie eerliker wees en ons geloof in God baie sterker.

Glo in God in slegte tye

Want as ons sulke eerlike gebede bid, dan glo ons nie net in God in goeie tye nie, maar dan bid ons juis tot God wanneer dit sleg gaan.

Alles gebeur nie met ‘n doel nie

Ek dink Naomi se verhaal leer vir ons iets. Ek dink Naomi se verhaal leer vir ons dat alles gebeur nie met ‘n goeie rede nie. Somtyds gebeur verskriklike slegte dinge. Dinge wat nie God se wil is nie. Dinge wat nie God se plan en God se bedoeling vir die skepping was nie.

Alles is nie God se wil nie

Hongersnood is nie God se wil nie. Dat Naomi se man en seuns moes sterf was nie God se plan nie.

God is teenwoordig

Maar ons leer ook dat God steeds by Naomi is. God verlaat nie vir Naomi in hierdie slegte tyd nie. God is die heeltyd by Naomi.

Rut

En God se teenwoordigheid by Naomi word gewys op ‘n snaakse manier – dit word gewys deur haar skoondogter, Rut, ‘n Moabietiese vrou, wat vir Naomi sê: Ek gaan jou nie verlaat nie, ek gaan by jou bly, want jou God is my God.

Moabiete

Dit is merkwaardig, want die Israeliete het eintlik niks van die Moabiete gehou nie. Daar is ander dele in die Bybel waarin mense sê dat God wil hê al die mans wat met Moabietiese vrouens getrou het, moet hulle vrouens en kinders terugstuur Moab toe, want God hou nie van hulle nie.

Jy is nie alleen nie

Maar hier gebeur iets verrassend. God se teenwoordigheid by Naomi word gewys deur ‘n Moabietiese vrou, wat geen rede gehad het om by Naomi te bly nie, maar wat kies om by haar te bly. En dit wys vir Naomi – jy is nie alleen nie – God het jou nie verlaat nie.

Verrassende mense

As ons deur slegte tye gaan, is daar ook miskien sulke mense wat op ‘n verrassende manier vir ons wys dat God ons nie verlaat het nie. Dit is dalk nie eers ‘n gelowige persoon nie. Dit is dalk nie die persoon wat ons graag by ons wou gehad het nie. Maar dit is iemand wat soos Rut sê: Ek gaan jou nie los nie. Ek gaan by jou bly.

Obed

En dan gebeur daar nog iets verbasend. Aan die einde van die verhaal, in die vierde hoofstuk, trou Rut weer, met Boas, en dan kry sy by hom ‘n seuntjie, Obed. En al is daardie seuntjie eintlik niks van Naomi nie, tel sy hom op haar skoot, en neem sy hom eintlik aan as haar eie kleinkind. En Obed was koning Dawid se oupa. Dit is die nageslag waaruit Jesus gebore is.   

Iets mooi word gebore

Nou, ek dink nie dat dat God al hierdie slegte laat gebeur het, sodat Obed gebore kan word nie. Maar ek dink dit wys vir ons dat God selfs uit die slegste omstandighede weer iets goed kan laat gebeur. God kan selfs slegte dinge, wat nie God se wil is nie, wat nie God se plan is nie, op ‘n manier gebruik om weer iets mooi en goed te laat gebore word.

Gebed

Dink aan ‘n tyd toe jy baie ver van God af gevoel het. Miskien is dit nou. Miskien is dit ‘n paar jaar terug. ‘n Slegte tyd in jou lewe toe vir jou gevoel het asof God jou verlaat het. ‘n Tyd wat jy soos Jesus op die kruis gevoel het: “My God, my God waarom het U my verlaat?”

Sien jouself in daardie tyd. Sien in jou verbeelding hoe jy êrens alleen sit, miskien in jou kamer op jou bed? Miskien huil jy. Miskien gil jy in jou kussing. Miskien is jy net stil

Sien nou in jou geestesoog hoe Jesus langs jou sit. Sien hoe Jesus sy arm om jou sit. Sien hoe Jesus by jou was, al het jy ver weg van God gevoel.

Sien ook hoe Jesus nou langs jou sit en ook nou sy arm om sit.

Amen

Last changed: Oct 07 2019 at 10:50 AM

Back