Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Jeuggroepe inskrywings

Kliek hier om die inligtingsvorm vir kinders in te vul. Of kliek op die skakel om aanlyn in te vul: http://bit.ly/Kategese2019 

Indien u nuwe lidmate is, vul dit asb. volledig in. Indien u ’n bestaande lidmaat is, kan slegs die kind se besonderhede, ouers se name, e-posadresse en selfoonnommers ingevul word, asook enige inligting wat verander het sedert die vorige jaar.

Ouerbriewe 2019