Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

SIG
No such droplet: LEPTON_SearchBox

Huwelike 

Verwys na: BESLUIT VAN DIE KERKRAAD OOR COVID-19: MAART 2020

Tariewe: Dag van Troue

 

GEMEENTELEDE

NIE-GEMEENTELEDE

Deposito

R500

R500

 

HUURGELDE:  KERK

Huur vir die eerste uur

R2 200

R3 300

Tarief per addisionele ½ uur

R550

R650

 

ADDISIONELE TARIEWE (bv. vooraf oefeninge / blomme doen, ens.)

Fooi vir die eerste uur

R220

R300

Tarief per addisionele ½ uur

R150

R150

 

Voorbeeld van berekening van fooie:

Piet en Marie is NIE-GEMEENTELEDE en bespreek hul troudatum - hulle vra dat die kerk om 15:30 oopge-sluit en om 17:00 toegesluit word.  Hulle bespreek dus vir 1 1/2 uurHulle is dus verantwoordelik vir betaling van die volgende gelde:

R  500 deposito is dadelik betaalbaar om bespreking te bevestig en as sekuriteit vir die bespreking te dien.

R3 300 huurgeld vir die 1ste uur

R  650 huurgeld vir die volgende halfuur

TOTAAL:  R4 450

Let wel:  Onthou asb. dat ALLE uitstaande gelde betaalbaar is 1 maand voor die troudatum.

 

Vir inligting laai die Trouvorm 2021 af, of kontak die Kerkkantoor by 021 975 6370 X103 / jeandre@durbanvillegemeente.co.za 

Kontak die leraars in verband met prediking

Kontak die orrelis of musikante in verband met musiek.

Fotos

As jy onlangs in ons kerkgebou getrou het, deel dit met ons: laai jou foto hier op.