Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

SIG
No such droplet: LEPTON_SearchBox

  Leef - Gebrokenheid | Genade | Groei

Praise & worship

Jong volwassenes

Studente en jong werkendes word ook spesiaal uitgenooi na die aanddiens. Ons wil graag jong volwassenes deel maak van Bybelstudiegroepe en sosiale gebeure, waar hulle saam met ander jongmense kan groei in hulle geloof.

Geloofseisoene

In verskeie gesprekke in 2017 het dit onder ons aandag gekom dat daar lidmate is wat ‘n nuwe seisoen in hulle geloof beleef – miskien omdat hulle kinders ouer word, miskien omdat hulle in die middel van hulle lewe staan of miskien vanweë ‘n groot krisis in hulle lewe.

Dit mag dalk wees dat hierdie erediens vir sulke lidmate ‘n ruimte bied waarin hulle weer nuwe lewe en groei in hulle geloof beleef.

Kontak ons

As jy betrokke wil raak of meer inligting verlang, kontak vir:

Wynand Seymore- Breytenbach: wynand@durbanvillegemeente.co.za / 071 640 9797

Tinus van Zyl: tinusvz@durbanvillegemeente.co.za / 083 289 4985

Jeandre Botes: jeandre@durbanvillegemeente.co.za  / 072 610 1780

Visie en missie

 1. Roeping
  Vir die jeug om as dissipels in ‘n verhouding met God te staan en vanuit die verhouding met Hom te leef.
 2. Missie
  Deur die jeug in hulle leefwêreld te ontmoet en hulle te begelei tot ‘n vaste geloofsverbintenis aan Jesus Christus, tot geloofsvolwassenheid en tot diens in die wêreld.
 3. Waardes
  1. ‘n Diepe sorg vir die geestelike groei van die jeug.
  2. Respekteer die jeug as volwaardige lidmate van die kerk.
  3. Om getrou te wees aan die roeping “dissipels saam in diens van God se nuwe wêreld”.
  4. ‘n Gelyke besorgdheid vir alle jongmense binne en buite ons gemeente.
 4. Doelwitte:
  Om die roeping, missie en waardes van Durbanville Gemeente se jeugbediening te realiseer, word die volgende doelwitte nagestreef. Durbanville Gemeente se jeugbediening is “suksesvol” wanneer die jongmense:
  1. vertrou in Christus as hul persoonlike verlosser;
  2. genade verstaan en daaruit leef;
  3. gereeld kommunikeer met God;
  4. morele verantwoordelikheid openbaar;
  5. verantwoordelikheid in die gemeente aanvaar;
  6. ’n liefdevolle gesindheid in hul lewens openbaar, sonder vooroordeel;
  7. outoriteit aanvaar en persoonlik verantwoordelik is;
  8. ’n hoopvolle en positiewe ingesteldheid het;
  9. deelneem aan die rituele van die gemeente;
  10. deelneem aan diens en sending. 

Belydeniskamp brief 2021

Belydeniskamp inskrywingsvorm 2021

Leefouers 2021 Brief

Jongmense 2021 Brief

Tiener pinkster 16 Mei 2021 – Episode 1

https://youtu.be/RbSC2HpMcaQ

Tiener pinkster 17 Mei 2021 – Episode 2

https://youtu.be/e8uwZ2B8zIU