Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

SIG
No such droplet: LEPTON_SearchBox

Kinders

Kliek hier vir die inskrywingsvorm aanlyn aanlyn in te vul: Kategese inskrywingsvorm  of hier vir die aanlyn inskrywingsvorm.

Vir meer inligting kontak vir Jean van Niekerk by selfoonnommer 084 588 8846 of epos jeug@durbanvillegemeente.co.za

 

Daaglikse Bybelstudie met lekker aktiwiteite om die jongspan besig te hou die 21 dae!

Bybelstudie Dag 1: Aan die Begin

Bybelstudie Dag 2: Die eerste sonde

Bybelstudie Dag 3: Noag se ark

Bybelstudie Dag 4:Josef die Dromer

Bybelstudie Dag 5:Josef se drome word

Bybelstudie Dag 6:Moses

Bybelstudie Dag 7: Moses en die 10 gebooie

Bybelstudie Dag 8: Rut

Bybelstudie Dag 9: Dawid en Goliat

Bybelstudie Dag 10: Daniel in die leeukuil

Bybelstudie Dag 11: Jesus word gebore

Bybelstudie Dag 12: Jesus se doop

Bybelstudie Dag 13:Palmsondag

Bybelstudie Dag 14:Die laaste paasmaaltyd

Bybelstudie Dag 15:Die Kruisiging

Bybelstudie Dag 16: Jesus word begrawe

Bybelstudie Dag 17: Opstanding

Bybelstudie Dag 18:Jona

Bybelstudie Dag 19: Vissies en broodjies

Bybelstudie Dag 20:Saggeus

Bybelstudie Dag 21: Moennie bekommerd wees nie