Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Toerusting 

In aansluiting by ons tema vir vanjaar: Drie maal God, sal dr Tinus van Zyl ‘n kursus aanbied met een lesing elke kwartaal.

Die eerste lesing was Woensdag 13 Maart  met die tema is: God vir ons

Die volgende lesing is geskuif van 8 Mei na Donderdag, 2 Mei as gevolg van die verkiesing. Die Tema is: God by ons

 Jy kan dit om 11:00 OF 18:30 bywoon in die konsistorie van die Kerkgebou. Laat weet die kerkkantoor as jy wil kom, sodat ons genoeg notas kan voorberei