Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

SIG
No such droplet: LEPTON_SearchBox

Kerklike feeste

Doel:

  • Die maksimale benutting van kerklike feeste as viering (celebration) van wie God is en wat Hy gedoen het en doen.

Uitkoms:

  • Feeste help ons om ons storie te verstaan onder meer, Paasfees, Pinksterfees, Kersfees
  • Die grootheid van God word gevier
  • Gemeente word versterk in hulle identiteit