Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Musiek en koor

Musiek

Die Musiekbediening wil deur musiek ruimtes skep waarbinne lidmate 'n ontmoeting met Jesus kan hê.

Koor

Die kerkkoor is nie net 'n wonderlike geleentheid om deur sang die Here te loof nie, maar dit is ook 'n belewenis van hegte geloofsgemeenskap om saam met ander gelowiges deel te wees van hierdie besonderse groep.

Die kerkkoor word begelei deur Stephan Ackermann en oefen Donderdae om 18:00 in die Kerkgebou.

Vir meer inligting kontak gerus vir Stephan Ackermann by sack@absamail.co.za