Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Kommunikasie

Die doel van die kommunikasiespan is om die gemeentelede te help om die visie van die gemeente

  1. helder te verstaan,
  2. praktiese voorbeelde daarvan raak te sien,
  3. maklike toegang te verkry tot geleenthede om dit self uit te leef,
  4. terugvoer te gee en te getuig van hoe die visie gestalte vind in hul lewe,
  5. om ons gemeente aan die breër samelewing bekend te stel as 'n geestelike tuiste waar daar ‘n belewenis is van geloof, hoop en liefde,
  6. sodat God in en deur die gemeente kan werk en ons waarlik ‘n gestuurde gemeente van God kan wees.

Rol en funksionering van Kommunikasiespan

  • Die Kommunikasiespan bepaal beleid en strategie vir kommunikasie
  • Die kerkkantoor bied ondersteunende dienste met weeklikse uitvoering daarvan
  • Die Kommunikasiespan vergader een maal per kwartaal, of meer gereeld indien nodig
  • Die Kommunikasiespan gee advies aan die onderskeie bedieningsgroepe oor alle kommunikasie-aspekte binne/buite die gemeente.

Bedieningsleier: Mariette Steyn

 Tel: 082 881 2679