Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

SIG
No such droplet: LEPTON_SearchBox

Kommunikasie

Die doel van die kommunikasiespan is om die gemeentelede te help om die visie van die gemeente

  • helder te verstaan,
  • praktiese voorbeelde daarvan raak te sien,
  • maklike toegang te verkry tot geleenthede om dit self uit te leef,
  • terugvoer te gee en te getuig van hoe die visie gestalte vind in hul lewe,
  • om ons gemeente aan die breër samelewing bekend te stel as 'n geestelike tuiste waar daar ‘n belewenis is van geloof, hoop en liefde,
  • sodat God in en deur die gemeente kan werk en ons waarlik ‘n gestuurde gemeente van God kan wees.

Rol en funksionering van Kommunikasiespan

  • Die Kommunikasiespan bepaal beleid en strategie vir kommunikasie
  • Die kerkkantoor bied ondersteunende dienste met weeklikse uitvoering daarvan
  • Die Kommunikasiespan vergader een maal per kwartaal, of meer gereeld indien nodig
  • Die Kommunikasiespan gee advies aan die onderskeie bedieningsgroepe oor alle kommunikasie-aspekte binne/buite die gemeente.

Kontak vir Jackie Pretorius by 082 779 3356 of Alrina Krige by 079 249 0666

Ons kerkdeure is dalk toe maar die kerk gaan voort: Kommunikasie