Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Gemeentefeeste

Doel:

  • Om geleenthede en aktiwiteite van koinonia in gemeentelike samekomste soos bv. saamkuierfeeste te hou, wat lidmate help om met mekaar kontak en wisselwerking binne die geloofsverband te hê.
  • Om deur middel van ons deelname aan koinonia-geleenthede, ons menslike behoefte aan sosialisering en saamkuier aan te spreek deur mekaar beter te leer ken. Hierdeur word ons tot 'n hegte eenheid saamgesmee en terselfdertyd kan ons fokus op ons verhoudinge met mekaar en met God.

Uitkoms:

  • Om lidmate in staat te stel om hul gawes en talente te gebruik en wat daarop gemik is om gemeentefunksies, etes en feeste te reël.
  • Om verhoudinge te bou waar versorging ook op ‘n sosiale vlak kan plaasvind.
  • Om meer en meer mense in die gemeente te leer ken op dié manier en dit gee ons ook die geleentheid om uit te reik na mense buite die gemeente. Alles behoort aan Hom, en ons kan Hom met alles vereer – ook deur saam fees te vier!