Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

SIG
No such droplet: LEPTON_SearchBox

Gebed

Gebedsbediening

(Gedurende skoolkwartale)

  • Dinsdagoggende in die Kerkgebou om 08:00 - 08:30
  • Woensdagoggende by De Rust aftreeoord se lesinglokaal 09:30 - 10:15
  • Donderdagoggende in die Kerkgebou om 08:00 – 08:30 met Nagmaal
  • D4J Gebedsweek voor Pinkster

Daar word van die Kerkkantoor se SMS-stelsel gebruik gemaak om die versoeke na alle bidders deur te stuur. Versoeke kan anoniem of met besonderhede deurgegee word na die Kerkkantoor. Die krag van christene se gebede moet nooit onderskat word nie. Ons glo werklik dat gebed ‘n verskil kan maak en dit is ook die fondament van elke persoon en veral van die kerk en die gemeente. Daarom is daar verskeie gebedsgroepe binne die gemeente. Indien jy hier wil inskakel, kontak asb. die Kerkkantoor.

Gebedsversoeke

Rig asseblief enige versoeke aan die Kerkkantoor by 021 975 6370 of ontvangs@durbanvillegemeente.co.za.