Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Gasvryheid

Durbanville Gemeente is ‘n familie wat almal graag wil innooi, laat welkom voel en deel van die gemeente wil maak. Ons wil daar wees om mense tuis te laat voel en om die warmte van die gemeenskap van gelowiges te ervaar. Ons gasvryheidsbediening sluit ‘n hele paar kleiner bedieninge in:

  • Blomme (Saal en Kerk)
  • Teebeurte
  • Verwelkoming by die Klassieke Diens, Familiediens en die LEEF Aanddiens
  • Die Inligtingstoonbank in die Gemeentesentrum na die twee oggenddienste
  • Informele ontmoetings met mense wat kom tee drink en ons eredienste bywoon.

Indien jy belangstel om deel van ons gasvryheidsbediening te word, kontak gerus vir Ds André Agenbag (082 828 670) of die Kerkkantoor
(021) 975 6370.