Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

 

 

ALIVE – ‘n Aanddiens met lewe!

 Ons het ‘n splinternuwe aanddiens op Sondae om 18:00 in die kerkgebou. Ons tema vir 2018 is Alive!

Aan die hand van Brian McLaren se boek: Seeking Aliveness, gaan ons die volgende tema’s bespreek:

 • 1ste kwartaal: Alive in the story of creation
 • 2de kwartaal: Alive in the adventures of Jesus
 • 3de kwartaal: Alive in a global uprising
 • 4de kwartaal: Alive in the Spirit of God

Praise & worship

Alive! beteken dat die lewe in Christus nie iets is wat net met jou verstand gebeur nie, maar dat jou hele menswees wakkergemaak en met nuwe lewe gevul word.

Daarom gaan daar ‘n sterk klem op praise and worship wees. ‘n Nuwe band onder leiding van Jeandré Botes gaan die musiekbediening behartig

Tieners

Hierdie jaar maak ons ‘n skuif in ons senior jeuggroepe. Die jeuggroepe van graad 6 tot 10, asook die Belydenisklas (graad 11), sal nie meer op Sondae oggende bymekaarkom nie.

Alle tieners word spesiaal uitgenooi na die nuwe aanddiens. Na afloop van die diens, sal die jeuggroepe in verskillende hoeke van die kerkgebou bymekaarkom, terwyl die res van die gemeente koffie en tee in die kerktuin drink.

Jong volwassenes

Studente en jong werkendes word ook spesiaal uitgenooi na die aanddiens. Ons wil graag jong volwassenes deel maak van Bybelstudiegroepe en sosiale gebeure, waar hulle saam met ander jongmense kan groei in hulle geloof.

Geloofseisoene

In verskeie gesprekke in 2017 het dit onder ons aandag gekom dat daar lidmate is wat ‘n nuwe seisoen in hulle geloof beleef – miskien omdat hulle kinders ouer word, miskien omdat hulle in die middel van hulle lewe staan of miskien vanweë ‘n groot krisis in hulle lewe.

Dit mag dalk wees dat hierdie erediens vir sulke lidmate ‘n ruimte bied waarin hulle weer nuwe lewe en groei in hulle geloof beleef.

Kontak ons

As jy betrokke wil raak of meer inligting verlang, kontak vir:

Tinus van Zyl – tinusvz@durbanvillegemeente.co.za / 083 289 4985

Jana Dickason: jana@durbanvillegemeente.co.za / 082 614 1728

Jeandre Botes: jeandrebotes@yahoo.com / 072 610 1780

 

Visie en missie

 1. Roeping
  Vir die jeug om as dissipels in ‘n verhouding met God te staan en vanuit die verhouding met Hom te leef.
 2. Missie
  Deur die jeug in hulle leefwêreld te ontmoet en hulle te begelei tot ‘n vaste geloofsverbintenis aan Jesus Christus, tot geloofsvolwassenheid en tot diens in die wêreld.
 3. Waardes
  1. ‘n Diepe sorg vir die geestelike groei van die jeug.
  2. Respekteer die jeug as volwaardige lidmate van die kerk.
  3. Om getrou te wees aan die roeping “dissipels saam in diens van God se nuwe wêreld”.
  4. ‘n Gelyke besorgdheid vir alle jongmense binne en buite ons gemeente.
 4. Doelwitte:
  Om die roeping, missie en waardes van Durbanville Gemeente se jeugbediening te realiseer, word die volgende doelwitte nagestreef. Durbanville Gemeente se jeugbediening is “suksesvol” wanneer die jongmense:
  1. vertrou in Christus as hul persoonlike verlosser;
  2. genade verstaan en daaruit leef;
  3. gereeld kommunikeer met God;
  4. morele verantwoordelikheid openbaar;
  5. verantwoordelikheid in die gemeente aanvaar;
  6. ’n liefdevolle gesindheid in hul lewens openbaar, sonder vooroordeel;
  7. outoriteit aanvaar en persoonlik verantwoordelik is;
  8. ’n hoopvolle en positiewe ingesteldheid het;
  9. deelneem aan die rituele van die gemeente;
  10. deelneem aan diens en sending.

Tienerkamp vir alle Gr. 7 – 12 tieners te Kleinmond. 24 – 26 Augustus

Kliek op die skakel om in te skryf: Inskrywingsvorm

 

Vrywilligers:

Ons het dringend vrywillgers nodig! Daarom nooi ons gesinne om saam te kom kamp en so deel te neem aan hulle tieners se ervarings.

2018 TIENER INSKRYWINGSVORMS

2018 VOLWASSE INSKRYWINGSVORMS

2018 IMAGINE ALGEMENE VRAELYS