Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Toerusting

Die doel van die toerustingsbediening is om vir lidmate:

  1. Geestelike begeleiding te gee in hul verhouding met die Drie-enige God
  2. Teologiese begeleiding te gee in hul lees van en luister na die Woord van God
  3. Praktiese leiding te gee in die alledaagse uitleef van hul dissipelskap, saam met mede-gelowiges, in diens van God se koninkryk

HELP ANDER - 3DE KWARTAAL

Ons jaar se tema is 'n Hart vir ander. In die eerste kwartaal het ons geoefen om tyd te maak vir ander en in die tweede kwartaal om plek te maak vir ander. Hierdie kwartaal oefen ons die geloofsgewoonte: Help ander.
 
Maar voordat ons aanbied om ander te help, moet ons eers oefen om vir hulp te vra. Somtyds is dit moeiliker om vir hulp te vra as om hulp aan te bied, want dan moet ons erken dat ons nie alles op ons eie kan doen nie. Menswaardigheid beteken dat alle mense waarde het. Alle mense het iets om te bied. En alle mense het hulp nodig. 
 
Daarom is dit net so belangrik om vir hulp te kan vra, as om aan te bied om ander te help. As jy vir hulp vra, dan erken jy dat jy ook maar net ‘n mens is, soos ander mense, wat somtyds hulp nodig het. Die geloofsgewoonte om vir hulp te vra en hulp aan te bied, help ons om te onthou dat alle mense gelyk is in waarde: Ek is nie meer as ander nie en ek is ook nie minder as ander nie. Ek is ‘n mens. En daarom is ek waardevol. Daarom het ek iets om te bied, waarmee ek ander kan help. Maar ek het ook hulp nodig, soos alle ander mense.
 
Neem plekmatte vir jou huis en gesels rondom etes oor die geloofsgewoonte: Help ander.  Plekmatte is Sondae na die eredienste beskikbaar in die portale en ook by die Kerkkantoor gedurende die week.