Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Kleingroepe

Op 17 April het ons afgeskop met twee Taxi-groepe by die gemeentesentrum wat op Sondae om 17:00 en Woensdagaande om 18:30 bymekaarkom. Ons nooi jou graag vriendelik hierna uit.

‘n Taxi is gewoonlik net deel van jou reis, met een doel: om jou van een punt na ‘n ander te neem. Jy is dus nooit lank daarin nie, maar tog help dit jou om by jou bestemming te kom. En daar is altyd plek vir nog een... almal is welkom!

Die doel van die Taxi-groep is om jou solank op die Kleingroep-reis te neem saam met ander wat ook op reis is, sodat julle later by ‘n volwaardige kleingroep kan inskakel. Hierdie is die perfekte geleentheid om mense te ontmoet en te leer ken.

Kontakpersone: Louren du Plooy 083 628 8556, ds. Andrè van Wyk (021) 975 6370 X108, of Alrina by die kerkkantoor (021) 975 6370.

Doel:

 • Dat elke lidmaat voltyds of deeltyds inskakel by 'n kleingroep of 'n bediening, waarin hy/sy...
  • versorging van medegelowiges kan gee en ontvang
  • toegerus word in sy/haar dissipelskap van Jesus
  • bemagtig word om in diens van God se nuwe wêreld te leef

Uitkoms:

 • Voortdurende kommunikasie, bewusmaking en uitnodigings wat toeganglikheid van kleingroepe bevorder
 • Effektiewe inskakeling van mense by gepaste kleingroepe
 • Verskaffing van sinvolle materiaal
 • Geestelike begeleiding van groepe en groepleiers

Kleingroepe is die primêre plek waar ons gemeentelede vir mekaar sorg en ondersteun.

Kontak die kerkkantoor as jy wil inskakel by 'n kleingroep: 021 975 6370

Kleingroepmateriaal

Hierdie boekies is beskikbaar by Bybel-Media of kan deur die kerkkantoor bestel word.

Loskerf (R110) is ʼn gespreksgids vir ses weke met ʼn tema vir elke week. Elke tema beeld ʼn faset van die (her)skeppingsproses van God met ons uit:

 • Oopkerf – oor gebed
 • Saamkerf – oor omarming
 • Opkerf – oor gesamentlike maaltye
 • Wegkerf – oor besittings
 • Inkerf – oor ons reis na binne
 • Uitkerf – oor lyding, en spesifiek Jesus se lyding

Aan tafel met Jesus (R110) - Die titel van hierdie boek slaan op Jesus Christus se instelling van die nagmaal, maar handel ook veel wyer oor die veelbewoë geskiedenis van die nagmaal van toe af tot nou. Dit vertel die merkwaardige verhaal van al die ander saameet-geleenthede in die Lukasevangelie en die boek Handelinge.

In Christus saam op pad (R45)

 • Verwoord die oortuiging dat ons saam met en in Jesus Christus op reis is, soos die Emmausgangers in Lukas 24.
 • Bely dat ons weens ons verhouding met Christus diep aan mekaar verbind is.
 • Weerspieël die oortuiging dat ons ook sáám met ander reisgenote op hierdie pad stap.
 • Bevestig die kernwaardes wat tydens hierdie reis vir ons belangrik is, soos deursigtigheid, eerlikheid, waagmoed, respek, aanvaarding van mekaar en deernis.

40 Dae: SAAM

In vanjaar se 40 dae wil ons graag as gemeente SAAM mekaar ontmoet en bymekaar leer.

 • Aanvaar mekaar
 • Bid vir mekaar
 • Dien mekaar
 • Vergewe mekaar
 • Leer by mekaar
 • Bemoedig mekaar

Mag ons in die saamwees van die kerk meer en meer van Christus by mekaar ontvang en ook vir mekaar gee.