Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Erediens van 25 Februarie 2018

Klassieke diens (Kerk)

09:00 Klassieke diens: Ds. Rian Verster (Nagmaal)

Familiediens (Gemeentesentrum)

09:00 Familiediens: Dr. Tinus van Zyl (Nagmaal)
Jeuggroepe: Voorskool - Gr. 5
(Gedurende skoolkwartale en nie oor langnaweke nie)

Aanddiens (Kerk)

18:00 Aanddiens ALIVE: Ds. André Agenbag (Nagmaal)
Jeuggroepe Gr. 6 - 11 (na erediens in kerkgebou)
(Gedurende skoolkwartale en nie oor langnaweke nie)