Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Gebed

Gebedsbediening

  • Dinsdagoggende in die Kerkgebou om 08:00 - 08:30
  • Woensdagoggende by De Rust aftreeoord se lesinglokaal 09:30 - 10:15
  • Woensdagoggende by die Gemeentesentrum om 09:00
  • Saterdagoggende 06:00 - 08:00 in die Gemeentesentrum.

Daar word van die Kerkkantoor se SMS-stelsel gebruik gemaak om die versoeke na alle bidders deur te stuur. Versoeke kan anoniem of met besonderhede deurgegee word na die Kerkkantoor. Die krag van christene se gebede moet nooit onderskat word nie. Ons glo werklik dat gebed ‘n verskil kan maak en dit is ook die fondament van elke persoon en veral van die kerk en die gemeente. Daarom is daar verskeie gebedsgroepe binne die gemeente. Indien jy hier wil inskakel, kontak asb. die Kerkkantoor.

Gebedsversoeke

Rig asseblief enige versoeke aan die Kerkkantoor by 021 975 6370 of ontvangs@durbanvillegemeente.co.za.

D4J gebedskamer Donderdag 17 Mei tot Vrydag 18 Mei 00:00 - 24:00

D4J GEBEDSKAMER
Wo 9 – Sa 19 MEI 2018
BY EL SHADDAI
Ons dorp gaan as 'n eenheid saambid vir 10 dae aaneen. Wat 'n wonderlike geleentheid!
Durbanville Gemeente is verantwoordelik vir gebed in die gebedskamer
by El Shaddai Church, Durbanville op Vrydag 18 Mei. Ons nooi al ons gemeentelede uit om te kom saambid vir ons dorp.

Veiligheid: Daar sal ʼn wag aandiens wees die volle 10 dae – ook dwarsdeur die nag by die hek en rondom die gebou. Hulle sal ons inlaat en dadelik weer sluit. Vrouens kan met groot gerustheid alleen daar gaan bid – ook gedurende die nag! Daar kan tot 15 mense saam in die gebedskamer wees. Dit gaan pragtig ingerig wees vir stilword en fokus op ons Koning.
Bring jou kleingroep, gesin (kinders baie welkom) en vriende saam OF gaan sit rustig en alleen saam met Jesus!
Skakel asb. die kerkkantoor by (021) 975 6370 vir meer inligting. Ons gemeente is verantwoordelik vir Donderdagaand 24:00 tot Vrydagaand 24:00
Lidmate kan hul name op die lyste in die voorportale aanbring by ‘n betrokke tydsgleuf.

Kliek gerus op die skakel hieronder om jou naam op ons lys te plaas en stuur asb. na ontvangs@durbanvillegemeente.co.za

Bywoningslys Gebedskamer