Eredienste

SONDAG, 23 OKTOBER

Teks: Duet. 10: 10-22

09:00 Kerk: Klassieke diens
Dr. Tinus van Zyl 

09:00 Saal: Familiediens
Ds. André van Wyk

09:30 Jeuggroepe
Voorskool - Gr. 3

10:00 Jeuggroepe
Gr.4 - Gr. 11

18:00 #theRock