Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Verwelkomingsvideo

Welkom by Durbanville Gemeente! Kyk gerus na hierdie video en leer meer oor wie ons is en wat ons doen.

Kliek hier...

NUWE LIDMATE

Baie welkom by ons webwerf en in Durbanville Gemeente aan alle nuwe lidmate, besoekers of belangstellendes!

Ons wil jou graag laat tuiskom in die Durbanville Gemeente familie en jou help om te verstaan hoe alles werk en waar jy kan inskakel. Hiervoor kan jy gerus hierdie webwerf gebruik. Jy kan ook enige van die leraars kontak of 'n afspraak maak by die Kerkkantoor, sodat ons jou beter kan leer ken en jou kan help so ver ons kan.

Verder nooi ons jou vriendelik uit na ons eredienste op Sondae. Ons drink altyd tee by die Gemeentesentrum na die onderskeie eredienste. Julle sal oplet dat daar altyd 'n inligtingstoonbank is waar julle om hulp kan aanklop. Verder sal daar altyd mense rondbeweeg wat jou graag sal wil ontmoet om jou te help om by die gemeente in te skakel, jou in die regte rigting te stuur vir dinge soos die kinders en jeug of om enige vrae te beantwoord wat jy dalk mag hê. Welkom!

Erediens van 25 Februarie 2018

Klassieke diens (Kerk)

09:00 Klassieke diens: Ds. Rian Verster (Nagmaal)

Familiediens (Gemeentesentrum)

09:00 Familiediens: Dr. Tinus van Zyl (Nagmaal)
Jeuggroepe: Voorskool - Gr. 5
(Gedurende skoolkwartale en nie oor langnaweke nie)

Aanddiens (Kerk)

18:00 Aanddiens ALIVE: Ds. André Agenbag (Nagmaal)
Jeuggroepe Gr. 6 - 11 (na erediens in kerkgebou)
(Gedurende skoolkwartale en nie oor langnaweke nie)

ALIVE

'n Aanddiens met lewe! Vir meer inligting lees hier...