Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Verwelkomingsvideo

Welkom by Durbanville Gemeente! Kyk gerus na hierdie video en leer meer oor wie ons is en wat ons doen.


NUWE LIDMATE

Hartlik welkom by Durbanville Gemeente! Mag u verblyf hier tot seën wees van ons gemeente en tot eer van die Here. Ons nooi u uit om in te skakel by ons gemeente se aktiwiteite en so deel te word van die gemeente.

 

Nuwe Intrekkerspakette is elke Sondag in die portale beskikbaar neem gerus een. U kan dit rustig tuis deurgaan en invul en by die kerkkantoor inhandig OF u kan die nuwe lidmate vorm invul wat op ons webblad beskikbaar is en dit terugstuur aan admin@durbanvillegemeente.co.za. Indien u enige navrae het, kontak gerus die kerkkantoor.

Groepe - Tieners

Die Tienerbediening se grootste fokus vir 2017 is om die jongmense deel te maak van die lewe van die gemeente.

Ons fokus daarop om Durbanville Gemeente se tieners deel te maak van die gemeente se eredienste, veral die Familiediens om 09:00 elke Sondag van die skoolkwartaal.