Eredienste

SONDAG, 28 AUGUSTUS

Teks: Lukas 14:1, 7-14

09:00 Kerk: Klassieke diens
Ds. André van Wyk Nagmaal

09:00 Saal: Familiediens
Dr. Tinus van Zyl Nagmaal

09:30 Jeuggroepe
Voorskool - Gr. 3

10:00 Jeuggroepe
Gr. 4 - Gr. 11

18:00 #theRock

18:30 Aanddiens
Gesprekreeks:
S
eksualiteit en Spiritualiteit
Spreker: Michelle Boonzaaier